Giới thiệu

Trường Mầm non Thị trấn Vĩnh Trụ

Trường mầm non thị trấn Vĩnh Trụ được thành lập năm 2012, thuộc loại hình trường mầm non Công lập theo Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Trường có tổng  diện tích là 4.544 m2. Năm học 2015 - 2016 nhà trường có 13 nhóm, lớp với tổng số 493 trẻ. Các phòng học, phòng chức năng đều được xây dựng kiên cố cao tầng, có nhà bếp xây dựng theo nguyên tắc vận hành 1 chiều, có nguồn nước sạch đủ cho trẻ dùng. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên luôn đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đạt chuẩn và trên chuẩn. Công tác xã hội hóa giáo dục luôn được thực hiện có hiệu quả, trường liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, được Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam, UBND huyện Lý Nhân tặng giấy khen. Nhà trường được công nhận đơn vị văn hóa cấp huyện năm 2009; năm học 2008 - 2009 được công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, năm học 2011 - 2012 được công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia mức độ II và được công nhận đơn vị đạt chuẩn chất lượng kiểm định GDMN cấp độ 3 năm học 2013-2014 của tỉnh Hà Nam.

Trường Mầm non thị trấn Vĩnh Trụ có 2 điểm trường: Điểm trung tâm nằm ở xóm 8 (khu A), điểm lẻ nằm ở xóm 11 (khu B) 2 điểm trường được đặt cách nhau 500m thuận tiện cho phụ huynh đưa trẻ đến trường học,

Nhà trường có đủ cơ cấu tổ chức theo quy định và luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà Nước, quy định của chính quyền địa phương và cơ quan quản lý giáo dục các cấp; thực hiện tốt các phong trào thi đua do ngành giáo dục và địa phương phát động; thực hiện công tác quản lý chuyên môn theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo; thực hiện quản lý tài chính, tài sản theo các quy định của nhà nước.

Trong những năm gần đây, nhà trường đã kiện toàn được đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên cơ bản đủ về số lượng. Đội ngũ cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ trên chuẩn, đủ năng lực để triển khai các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Đội ngũ giáo viên và nhân viên đủ về số lượng, 100% giáo viên đều có trình độ chuyên môn đạt chuẩn trở lên, được nhà trường phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực và điều kiện của từng người.

Hằng năm, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đều tham gia tích cực các hoạt động giáo dục; bồi dưỡng nâng cao trình độ Lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu của Điều lệ trường mầm non..Bên cạnh đó, nhà trường luôn quan tâm, tạo điều kiện cho giáo viên về mọi mặt, được hưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và được chăm sóc bảo vệ sức khỏe theo đúng chế độ hiện hành, không có cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm kỷ luật. Nội bộ luôn đoàn kết, cùng vượt qua mọi khó khăn, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.100% trẻ đến trường đều được tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và được đảm bảo mọi quyền lợi theo quy định. Trong nhiều năm liền, nhà trường không có đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Đây chính là điều kiện quan trọng để nhà trường hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ các năm học.

Nhà trường đã xây dựng được mối liên hệ mật thiết và phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Trường có các hoạt động tuyên truyền giáo dục bằng nhiều hình thức để tăng cường sự hiểu biết trong cộng đồng và nhân dân địa phương về mục tiêu giáo dục mầm non: Xây dựng góc tuyên truyền tại các nhóm lớp, viết bài tuyên truyền phát trên hệ thống đài truyền thanh thị trấn, phối hợp với các ban ngành đoàn thể để tuyên truyền về giáo dục mầm non. Phối kết hợp với các lực lượng cộng đồng như: Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Trạm y tế và cha mẹ trẻ để tổ chức các hoạt động lễ hội, các hội thi, hội giảng theo chương trình GDMN phù hợp với điều kiện của địa phương. Tích cực chủ động phối hợp với địa phương và các đoàn thể trong và ngoài nhà trường, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp và cá nhân nhằm huy động các nguồn lực về tinh thần, vật chất để xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học nhằm không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục của nhà trường./.