• Ban giám hiệu trường mầm non thị trấn Vĩnh Trụ gồm có 3 đồng chí, 1 đồng chí hiệu trưởng và 2 đồng chí hiệu phó. Cả 3 đồng chí đều có trên 30 năm công tác trong nghề, có trên 15 năm làm công tác quản lý và có nhiều năm liên tục đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.
  • Địa chỉ: Xóm 8 Thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
  • Email: c0vinhtru@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513610851
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Thị Bích Thủy
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: nguyenthuy6973@gmail.com
Điện thoại: 0985308837
2
Họ tên: Phạm Thị Thúy Hạnh
Vị trí: Phó Hiệu trưởng
Email: phamhanh81vt@gmail.com
Điện thoại: 0945228981
3
Họ tên: Nguyễn Thị Lệ Thu
Vị trí: Phó Hiệu trưởng
Email: nguyenthilethu@gmail.com
Điện thoại: 0943310881