Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
907/PGDĐT - MN
V/v sơ tuyển dự hội thảo 'Cô giáo tài năng duyên... Chi tiết
2016-12-16
895/PGDĐT - CNTT
V/v kiểm tra ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác... Chi tiết
2016-12-13
1814/SGDĐT- CNTT
V/v kiểm tra ứng dụng CNTT vào quản lý giáo dục năm... Chi tiết
2016-12-12
851/PGD-ĐT
Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính và nâng cao... Chi tiết
2016-11-25
1725/SGĐT-KHTC
V/v lập kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc... Chi tiết
2016-11-23
1343/UBND-HKH
V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại ' Cộng đồng... Chi tiết
2016-11-22
1694/BC-SGDĐT
Báo cáo tổng kết thi đua năm học 2015 - 2016 Chi tiết
2016-11-21
380/BHXH
V/v hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao... Chi tiết
2016-11-17
556/BGDĐT - CNTT
V/v sử dụng trang web mạng internet và mạng xã hội Chi tiết
2016-08-11
20/2016/NQ-HĐND
Nghị quyết đối với học phí giáo dục mầm non, phổ... Chi tiết
2016-07-29
09/PGD
Tập huấn công nghệ thông tin Chi tiết
2014-10-02
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học... Chi tiết
2014-09-17
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở GD&ĐT... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt động... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 2014-2015 Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông tin của... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho năm học... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá... Chi tiết
2014-08-07