Xuân yêu thương, góp tình trao Tết

Ngày 23 tháng 01 năm 2017, trường Mầm non xã Xuân Khê đã tổ chức và trao quà tết cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Chi tiết

Thư viện ảnh

Công khai tài chính NSNN 2015

Công khai NSNN 2015

Thứ hai, 29/02/2016

.

Hội thi hội giảng cấp trường

Công tác tham dự hội thi giáo viên giỏi cấp huyện

Thứ tư, 14/12/2016

Trường Mầm non xã Xuân Khê tham dự hội thi giáo viên giỏi cấp huyện năm học 2016-2017, được tổ chức tại Cụm 3 trường Mầm non xã Nhân Nghĩa

Tham dự hội thi đồ dùng đồ chơi cấp huyện

Thứ tư, 14/12/2016

Ngày 9/12/2016, trường Mầm non xã Xuân Khê đã mang đồ dùng đồ chơi tự làm tham dự hội thi đồ dùng đồ chơi cấp mầm non tại phòng giáo dục huyện Lý Nhân

Thi đồ dùng đồ chơi chào mừng ngà 20/11/2016

Thứ tư, 12/10/2016

Ngày 09/10/2016, trường Mầm non xã Xuân Khê đã tổ chức thi đồ dùng đồ chơi tự làm để phục vụ cho công tác hội giảng cấp trường

Dinh dưỡng mầm non

Dinh dưỡng cho trẻ mẫu giáo

Thứ bảy, 04/10/2014

Thực đơn tháng

Ý NGHĨA LỊCH SỬ NGÀY 20-11

Ý NGHĨA LỊCH SỬ NGÀY 20-11

Thứ ba, 10/11/2015

.

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP VÀ NHỮNG NGÀY LỄ LỚN CỦA DÂN TỘC

Tin tức - Sự kiện

Xuân yêu thương, góp tình trao Tết

Thứ hai, 23/01/2017

Ngày 23 tháng 01 năm 2017, trường Mầm non xã Xuân Khê đã tổ chức và trao quà tết cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện năm học 2016-2017

Thứ hai, 26/12/2016

Ngày 22 và 23 tháng 12 năm 2016, trường Mầm non xã Xuân Khê đã tham dự hội thi giáo viên giỏi cấp huyện tại Cụm 3 trường Mầm non xã Nhân Nghĩa

Đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm học 2016-2017

Thứ tư, 07/12/2016

Ngày 06/12/2016, trường Mầm non xã Xuân Khê đã được đoàn kiểm tra văn hóa của huyện Lý nhân đến kiểm tra và tư vấn cho đơn vị đạt chuẩn văn hóa lần đầu

Hội thi đồ chơi cấp trường

Bài viết chào mừng ngày 2-9

Tuyen truyền

Bảng theo dõi sức khỏe

Thứ tư, 14/09/2016

Trường Mầm non xã Xuân Khê đầu năm học mới đã cân đo trẻ theo quy định của ngành giáo dục

Bài tuyên truyền đầu năm học 2016-2017

Thứ hai, 15/08/2016

Trường Mầm non xã Xuân Khê có bài tuyên truyền chuẩn bị chào mừng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường

Ngày 20-10-2015

Ý NGHĨA LỊCH SỬ NGÀY 20-10

Chủ nhật, 18/10/2015

20-10