Liên kết web

Thư viện ảnh

Album : Đón bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ II sau 5 năm(21/11/2019)


Album : Hội nghị CB,CC,VC năm học 2019 - 2020(16/10/2019)


Album : Khai giảng năm học 2018 - 2019(06/09/2018)


Album : Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018 - 2019(08/10/2018)


Album : Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018 -2020(28/03/2018)


Album : Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018 - 2019(08/10/2018)


Album : Khai giảng năm học 2018 - 2019(06/09/2018)


Album : MN YEN BAC(28/03/2018)


Album : MN YÊN BĂC(19/03/2015)


Album : MN YÊN BẮC(19/03/2015)


Video

Hội THI VĂN NGHÊ CHAO MỪNG NGÀY 20/11
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
MN hanh phuc