Tin tức > Tin tức sự kiện/

Hội nghị giao ban Công đoàn Giáo dục các tỉnh vùng đồng bằng Bắc bộ năm học 2012-2013

27 - 05-2014

Ngày 27, 28/12/2012, Hội nghị Công đoàn Giáo dục các tỉnh vùng đồng bằng Bắc bộ đã diễn ra tại thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam. Đây là hoạt động thực hiện sự chỉ đạo của Ban thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam nhằm tăng cường trao đổi học tập kinh nghiệm giữa các tỉnh trong khu vực, góp phần giúp nhau xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Mai Oanh, Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Chính sách và Pháp luật Công đoàn Giáo dục Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Minh Thư, Phó trưởng ban Tuyên giáo, Nữ công Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Đồng chí Trần Quốc Việt, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí  Nguyễn Văn Khoát, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nam và 40 đồng chí là Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện, thị xã, thành phố của Công đoàn Giáo dục các tỉnh vùng đồng bằng Bắc bộ. Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu chào mừng của đồng chí Nguyễn Văn Khoát, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở GD&ĐT; ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Việt, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam; đồng chí Lê Thị Mai Oanh, Uỷ viên Ban chấp hành, Trưởng ban Chính sách và Pháp luật CĐGD Việt Nam. Đồng chí Trần Văn Hiếu, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Hà Nam đã tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động Công đoàn Giáo dục các tỉnh vùng đồng bằng Bắc bộ học kỳ I năm học 2012-2013. Trong năm 2012, Công đoàn Giáo dục các tỉnh trong khu vực đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Đại hội công đoàn các cấp, tham gia góp ý sửa đổi Điều lệ công đoàn Việt Nam khóa X, triển khai thực hiện tốt 4 chương trình hoạt động Công đoàn; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo và lao động; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiến hành tổng kết 5 năm, đề ra phương hướng tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tham gia quản lý, động viên cán bộ đoàn viên tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nhà giáo và lao động; công tác xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả cao. Đặc biệt đã tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động quyên góp, trợ giúp học sinh, giáo viên vùng núi, vùng sâu, vùng xa; đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”, làm đồ dùng dạy học, viết sáng kiến kinh nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ trong thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, duy trì, phát triển các hoạt động trao đổi học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh, tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ TDTT ở cơ sở, góp phần cùng với chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2012-2013. Hội nghị đã thảo luận, thông qua dự thảo báo cáo hoạt động công đoàn của vùng; nghe ý kiến phát biểu trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn của các đồng chí đại biểu. Lãnh đạo Công đoàn Giáo dục các tỉnh đã nêu lên một số khó khăn, thách thức trong quá trình tổ chức hoạt động công đoàn giai đoạn hiện nay; thống nhất một số đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Công đoàn cấp trên và khẳng định sự tồn tại của Công đoàn Giáo dục huyện là tất yếu khách quan. Thay mặt chủ tọa hội nghị, đồng chí Trần Quốc Việt, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam kết luận hội nghị. Đồng chí ghi nhận sự thành công của hội nghị, đồng thời lưu ý Công đoàn giáo dục các tỉnh cần tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo và lao động; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết 20, Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa X về xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức trong thời kỳ Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước; động viên đội ngũ nhà giáo và người lao động thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và các cuộc vận động  khác của ngành, của công đoàn; cùng chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2012-2013. Buổi chiều ngày 27 và sáng ngày 28 tháng 12 năm 2012, các đại biểu tham quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm với một số đơn vị điển hình tiên tiến và thăm một số di tích lịch sử văn hóa của tỉnh Hà Nam. Ông Nguyễn Văn Khoát, tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nam phát biểu chào mừng Hội nghị

Admin

Các tin khác

Xem thêm...