Tin tức : Giáo dục THCS

Công tác Đánh giá ngoài KĐCL

Ngày đăng : 19-10-2017

 Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018 về công tác Đánh giá ngoài KĐCL. Thực hiện Quyết định của Sở GDĐT Hà Nam về việc Thành lập Đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông các trường THCS trên địa bàn huyện Bình Lục năm học 2017-2018. Ngày 19/10/2017 các trường THCS Đồng Du, THCS Đồn Xá, THCS Vũ Bản, THCS Bình Nghĩa đón ĐGN của Sở về khảo sát chính thức.

Một số hình ảnh đón đoàn tại các nhà trường.

 

admin

Xem thêm...
Văn bản mới nhất

Website đơn vị