Tin tức > Giáo dục THCS/

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ATGT, phòng chống bạo lực học đường các trường THCS

23 - 10-2017

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT, phòng chống bạo lực học đường các trường THCS năm học 2017-2018.

Một số hình ảnh trong buổi tuyên truyền tại các trường THCS.

 

admin

Tải tệp đính kèm