Tin tức > Giáo dục Tiểu học/

100% các trường tiểu học tại Hà Nam được cấp máy vi tính phục vụ kết nối Internet và mạng giáo dục

27 - 05-2014

Thực hiện Chỉ thị số 55/2008/CTBGD&ĐT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam đã tích cực triển khai nhiều hoạt động nhằm thực hiện Chỉ thị 55 một cách thiết thực, hiệu quả. Trong đó có việc cung cấp thiết bị tin học cho các đơn vị giáo dục, đào tạo nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong việc giảng dạy và điều hành trong ngành. Đặc biệt vừa qua Sở đã cung cấp thiết bị tin họcvà tập huấn sử dụng cho 100% các trường tiểu học trong tỉnh để phục vụ việc kết nối Internet và mạng giáo dục. Đây là một việc làm rất ý nghĩa và thiết thực, tạo điều kiện cho các trường tiểu học được tiếp cận công nghệ mới, nâng cao trình độ ứng dụng CNTT trong giảng dạy và quản lý điều hành ở cấp học này.     Trong đợt bàn giao các thiết bị tin học, được sự phân công của Giám đốc Sở, ông Nguyễn Trí Tuệ, Trưởng phòng Tiểu học Sở GD&ĐT Hà Nam đã quán triệt các văn bản chỉ đạo của Bộ và của Tỉnh về tính bức thiết trong việc sử dụng CNTT trong quản lý, điều hành và giảng dạy của ngành trong giai đoạn hiện nay và sắp tới - Giai đoạn mà mọi vấn đề xã hội đều bị chi phối bởi CNTT. Và việc thực hiện chủ đề năm học  "...đẩy mạnh ứng dụng CNTT...". Đợt bàn giao và tập huấn đã diễn ra an toàn, đúng kế hoạch, đạt kết quả tốt.      Chú trọng đến việc triển khai công tác CNTT, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, của Tỉnh, giáo dục Hà Nam chắc chắn sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp. Qua hoạt động này, điều đó càng thấy rõ hơn.

Admin