Tin tức > Giáo dục THCS/

Hội nghị xây dựng đơn vị điển hình dạy và học ngoại ngữ cấp THCS năm học 2017-2018

28 - 09-2017

Thực hiện Công văn số 959/SGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2017 của Sở GDĐT Hà Nam về thực hiện kế hoạch năm 2017 " Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020".

Thực hiện Công văn số 220/PGDĐT-THCS ngày 08/9/2017 của Phòng GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện chuyên môn Tiếng Anh năm học 2017-2018. Ngày 28/9/2017 Phòng GDĐT tổ chức Hội nghị xây dựng đơn vị điển hình về đổi mới dạy và học ngoại ngữ cấp THCS.

Về dự Hội nghị có ông Trần Thiện Vượng - Phó trưởng phòng GDĐT, các Ông (bà) chuyên viên Phòng GDĐT; các Ông (bà) là cán bộ quản lý, giáo viên Tiếng Anh các trường THCS trong toàn huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của ông Trần Thiện Vượng Phó trưởng phòng GDĐT, nghe  báo cáo xây dựng đơn vị điển hình đổi mới dạy và học Tiếng Anh của 05 trường: THCS Nguyễn Khuyến, THCS Tiêu Động, THCS Vũ Bản, THCS Bình Mỹ, THCS An Đổ.

Hội nghị cũng được nghe 05 ý kiến tham luận về vấn đề nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh lớp 9 và nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Anh cấp THCS.

Dưới sự chủ trì của Ông Ngô Văn Chúc chuyên viên phụ trách môn Tiếng Anh tổ chức thảo luận. Các đại biểu đã tham gia thảo luận sôi nổi, tích cực và đã chỉ ra được những thuận lợi, khó khăn, những mặt được, chưa được trong quá trình dạy và học ngoại ngữ  đồng thời cũng đưa ra nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh cấp THCS trong thời gian tới.

 Đ/c Trần Thiện Vượng - Phó trưởng phòng GD&ĐT phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 Đ/c Ngô Văn Chúc - Chuyên viên Phòng GD&ĐT phát biểu tại Hội nghị.

admin

Tải tệp đính kèm