Tin tức > Giáo dục Tiểu học/

Đổi mới giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học: Khoảng 600 giáo viên sẽ được nâng cao kiến thức, kỹ năng giáo dục

27 - 05-2014

Tại hội thảo này, các giáo viên sẽ được học và thực hành các cách tổ chức hoạt động theo cặp, theo nhóm, các ý tưởng về hoạt động học hiệu quả cũng như phương pháp thực hiện những hoạt động đó. Việc dạy tiếng Anh tại các trường tiểu học ở Việt Nam ngày nay được đòi hỏi ngày càng cấp bách. Để đảm bảo thành công trong việc học ngôn ngữ ở bậc tiểu học, rất cần có một đội ngũ giáo viên nhận thức tốt về cách học của trẻ, đồng thời có đủ các kỹ năng cần thiết để áp dụng hướng tiếp cận gần gũi với trẻ nhỏ, hoặc lấy trẻ làm trung tâm khi dạy và học Đây là một hoạt động trong khuôn khổ Dự án khu vực về đổi mới giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học của Hội đồng Anh với sự hợp tác của vụ Giáo dục tiểu học- Bộ GD-ĐT. Mục tiêu dự án là hỗ trợ thực thi những thay đổi trong giảng dạy tiếng Anh ở bậc tiểu học ở Việt Nam và 8 nước khác trong khu vực Đông á. Cụ thể là: Hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách trong việc lập kế hoạch. Điều này đồng nghĩa với việc tiến hành nghiên cứu những thay đổi cần thiết trong giảng dạy tiếng Anh nhất định theo tiêu chuẩn được quốc tế công nhận; Mặt khác, hỗ trợ giảng viên tiếng Anh bậc tiểu học bằng cách bồi dưỡng một đội ngũ giảng viên cốt cán gồm 20 người được tuyển chọn kỹ lưỡng từ Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Các giảng viên này sẽ theo học một chương trình bồi dưỡng kỹ năng đào tạo chuyên sâu, được thiết kế đặc biệt để có đủ khả năng tiến hành tập huấn cho giáo viên một cách hiệu quả. Đây sẽ là những chuyên gia đầu tiên về giảng dạy tiếng Anh tiểu học ở Việt Nam. Các trường sư phạm sẽ được tiếp cận với nguồn tài liệu về đào tạo giảng viên tiếng Anh tiểu học và điều đó sẽ giúp các nhà trường đưa vào giảng dạy chương trình đào tạo chính quy cho giáo viên tiếng Anh tiểu học. Trong suốt thời gian của dự án (dự kiến kéo dài 4 năm), sẽ có khoảng 600 giáo viên tiếng Anh tiểu học được nâng cao kỹ năng và kiến thức giảng dạy, đồng thời các trường tiểu học ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM sẽ được tiếp cần với nguồn tài liệu và sách tham khảo được đổi mới.

Admin