Tin tức > Đổi mới phương pháp dạy học/

Giáo án và thuật ngữ bài giảng điện tử

27 - 05-2014

Lâu nay chúng ta thấy nhiều người lẫn lộn khái niệm giáo án (lesson plan) với bài giảng điện tử. Chúng tôi xin giới thiệu mẫu giáo án do dự án Việt - Bỉ VVOB biên soạn làm mẫu.   Tên bài dạy  Trường Họ tên giáo viên Khối lớp Ban Ngày dạy   Môn   Năm xuất bản sách   Chương số.   Mục tiêu bài dạy: Ø       Kiến thức Ø       Kỹ năng Ø       Thái độ    Yêu cầu về kiến thức của học sinh 1. Kiến thức về CNTT   2. Kiến thức chung về môn học       Yêu cầu về trang thiết bị/Đồ dùng dạy học      1. Trang thiết bị/Đồ dùng dạy học liên quan đến CNTT:  a. Phần cứng  b. Phần mềm (Tên phần mềm + số phiên bản)  2. Những trang thiết bị khác/Những đồ dùng dạy học khác:    Chuẩn bị việc giảng dạy   1. Phần chuẩn bị của Giáo viênr:  2. Phần chuẩn bị của Học sinh:       Kế hoạch giảng dạy (chỉ ra chỗ nào cần ứng dụng CNTT) 1. Dẫn nhập Kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài mới, . . .  2. Thân bài Nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức giảng dạy, bài tập thực hành, câu hỏi,  Củng cố kiến thức và kết thúc bài Củng cố kiến thức, kiểm tra/đánh giá mức độ hiểu bài của học sinh, bài tập về nhà, . . .  Lưu ý: Giáo viên cần cân nhắc và suy nghĩ cẩn thận về việc nên ứng dụng CNTT cho phần nào là phù hợp. CHỈ ỨNG DỤNG CNTT NẾU THẤY THẬT SỰ CÓ LỢI VÀ TĂNG GIÁ TRỊ VIỆC DẠY VÀ HỌC !   Mở rộng thêm kiến thức         Rút kinh nghiệm giờ dạy    Liên hệ đến các môn học khác   Nguồn tài liệu tham khảo    Lợi ích của việc ứng dụng CNTT cho bài dạy này (Chỉ ra được: CNTT đã hỗ trợ/cải thiện việc dạy học sinh như thế nào? Hoặc những lợi ích khác như là tiết kiệm thời gian, học sinh thích và hứng thú tham gia vào bài học, . . .  

Admin