Tin tức > Giáo dục Mầm non/

Hội nghị trực tuyến triển khai chuyển đổi trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập

27 - 05-2014

Về dự hội nghị, tại điểm cầu UBND tỉnh còn có ông Trần Hồng Nga, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Khoát, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT); lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan trong tỉnh... Dự hội nghị tại điểm cầu UBND các huyện, thành phố có: Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo phòng GD&ĐT và các phòng có liên quan; lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn; hiệu trưởng các trường mầm non bán công các xã, phường, thị trấn...  Ngay sau khi có Kế hoạch số 1625/KH-UBND của tỉnh về việc chuyển đổi các trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1422/QĐ- UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo của tỉnh để thực hiện công tác chuyển đổi. Toàn bộ các huyện, thành phố đều đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi; thành lập ban chỉ đạo chuyển đổi tại 100% xã phường, thị trấn theo đúng kế hoạch. Kết quả đạt được: Tổng số các trường chuyển đổi trên toàn tỉnh là 112 trường; 100% số trường mầm non đề nghị chuyển đổi có đủ hồ sơ, điều kiện bảo đảm cho việc chuyển đổi theo quy định (về thực hiện chương trình; về biên chế đội ngũ lãnh đạo, giáo viên, đất đai, tài chính, tài sản…). Đại biểu tại các điểm cầu đã thảo luận về các vấn đề: Hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng; công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; tỉ lệ giáo viên được biên chế so với tổng số giáo viên trong các nhà trường; cần có chính sách đối với những giáo viên có nhiều năm gắn bó với công tác dạy học nhưng chưa được biên chế; đảm bảo đủ số lượng cán bộ quản lý trong mỗi nhà trường; làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò sau khi đã chuyển đổi… Hình ảnh tại các điểm cầu Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã trả lời ý kiến của các trường về một số vấn đề: Cần thống kê đúng hiện trạng các trường trước khi chuyên đổi, hỗ trợ trung bình 100 triệu/trường để sửa chữa trường lớp; thực hiện nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; đối với những trường khi thực hiện chuyển đổi nhưng mặt bằng còn thiếu thì cần xây dựng kế hoạch đề nghị cấp thêm; các trường cần xây dựng định mức biên chế theo hạng, theo trường, theo khu vực… Ông Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam phát biểu kết luận hội nghị  Kết luận hội nghị, ông Mai Tiến Dũng đề nghị các cấp, các ngành liên quan, các trường khi chuyển đổi cần xác định việc chuyển đổi là chủ trương lớn của tỉnh, đáp ứng nguồn nhân lực chung của đất nước, của tỉnh. Các trường phải nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho giáo viên, cơ sở vật chất hướng tới đạt chuẩn quốc gia; cung cấp đầy đủ các thông tin về chủ trương của tỉnh tới các trường, thầy cô khi được chuyển đổi; không luân chuyển giáo viên, cơ sở vật chất của trường. Sở GD&ĐT cần tham mưu với tỉnh có chính sách phù hợp đối với những giáo viên chưa được biên chế. Các cấp chính quyền từ tỉnh đến xã cần có những chính sách về xây dựng cơ sở vật chất theo đúng quy hoạch chuẩn quốc gia gắn với quy hoạch nông thôn mới…/.

Admin