C­ơ cấu tổ chức Phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Bảng

            I. Lãnh đạo phòng

1.  Đồng chí Trần Văn Hậu - Trưởng phòng:

Phụ trách chung; Tổ chức cán bộ; Thanh tra- Kiểm tra; Công tác Pháp chế; Tài chính- CSVC; Kế hoạch; Trưởng ban thi đua.

2. Đồng chí Lại Trường Giang – Phó trưởng phòng:

Phụ trách: Công tác chuyên môn Giáo dục THCS và GDTX; Công tác ứng dụng công nghệ thông tin; Kiểm định chất lượng, Hoạt động ngoại khóa, Công tác Đoàn - Đội, Nội vụ phòng.

II. Các cán bộ chuyên môn phòng:

1. Tổ Mầm non

- Đ/c Nguyễn Thị Quyên: Tổ trưởng Tổ mầm non; Tham mưu, tổ chức thực hiện; Xây dựng kế hoạch tổ, công tác tháng, thông tin báo cáo; Trường chuẩn quốc gia; Bồi dưỡng giáo viên MN; Xây dựng kế hoạch - báo cáo các chuyên đề; Công tác phổ cập GDMN; Công tác giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật; Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng.

- Đ/c Vũ Thị Tuyết: Tham mưu, tổ chức thực hiện: Công tác giáo dục MN; Công tác kiểm định chất lượng GDMN; Công nghệ thông tin MN; Theo dõi thực hiện kế hoạch, báo cáo giáo dục các trường; Báo cáo thống kê.

2.Tổ Tiểu học

- Đ/c Trần Hồng Điệp: Tổ trưởng Tổ Tiểu học, tham mưu, tổ chức thực hiện; Xây dựng kế hoạch tổ, công tác tháng, thông tin báo cáo cấp Tiểu học; Các môn KHXH; Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt; Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia; Bồi dưỡng giáo viên Tiểu học; Hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Đ/c Vũ Mạnh Toàn: Tham mưu, tổ chức thực hiện: Các môn KHTN cấp Tiểu học; Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán cấp Tiểu học; Công tác Phổ cập GD Tiểu học; Công tác giáo dục thể chất; Thống kê Tiểu học; Theo dõi sĩ số, chuyển trường học sinh; Công nghệ thông tin Tiểu học.

- Phạm Thị Minh Ngà: Tham mưu tổ chức thực hiện: Chuyên môn nghiệp vụ môn Tiếng Anh Tiểu học; Công tác Đoàn - Đội, Học sinh - Sinh viên, y tế trường học; Giáo dục chuyên nghiệp.

3. Tổ THCS

            - Đ/c Phan Trọng Vũ: Tổ trưởng tổ THCS kiêm Chủ tịch công đoàn ngành; Tham mưu, tổ chức thực hiện: Xây dựng kế hoạch tổ, công tác tháng; Các môn KHTN; Bồi dưỡng học sinh giỏi văn hoá; HSG môn Toán, Lý, Hoá, Sinh, Giải toán trên máy tính, trên mạng Internet; Công tác Lao động - Hướng nghiệp - Dạy nghề; Giáo dục thể chất; Bồi dưỡng giáo viên; Công tác kiểm định chất lượng giáo dục THCS.

- Đ/c Nguyễn Huy Thường: Tham mưu, tổ chức thực hiện: Chuyên môn nghiệp vụ môn Tiếng Anh THCS; GDTX; Giáo dục đạo đức; Phổ cập giáo dục; Xét tốt nghiệp THCS, BT THCS; Thống kê THCS; Công nghệ thông tin THCS; Theo dõi sĩ số, chuyển trường, Xây dựng trường chuẩn quốc gia.

- Đ/c Lê Thị Huệ: Tham mưu, tổ chức thực hiện: Công tác Chữ thập đỏ; Các môn KHXH và HSG môn Ngữ văn THCS; Quản lý cấp phát bằng tốt nghiệp THCS, BT THCS.

4. Tổ Điều kiện

- Đ/c Nguyễn Tiến Đắc Tổ trưởng tổ điều kiện; Tham mưu tổng hợp - hành chính; phụ trách mảng tiếp dân và thi đua khen thưởng

- Đ/c Chu Minh Tuấn: Tham mưu và xây dựng kế hoạch phát triển; Khảo thí kiểm định chất lượng; Thường Trực thanh tra kiểm tra.

            - Đ/c Đoàn Thị Thu Thuỷ: Tham mưu tổ chức thực hiện: Công tác TCCB; Công tác BHXH; Thanh tra - Kiểm tra.

             - Đ/c Khổng Thị Thanh: Kế toán; Tham mưu xây dựng kế hoạch tài chính.

           - Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền: Chuyên môn công nghệ thông tin, Thống kê;Sách - Thư viện - Cơ sở vật chất, thiết bị trường học.

            - Đ/c Đỗ Thị Vẻ: Văn thư kiêm Thủ quỹ.

- Đ/c Nguyễn Thị Luyến: Nhân viên hành chính tạp vụ.


Các bài khác