Tin tức > Tin tức - Sự kiện/

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM BẢNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019 TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020

23 - 08-2019

          Ngày 21/8/2019, Phòng GD&ĐT huyện Kim Bảng đã long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Năm học 2018 - 2019, ngành Giáo dục Kim Bảng đã đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt – học tốt, thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua do ngành phát động; ngành đã tích cực đổi mới công tác quản lý giáo dục theo hướng phân cấp; đổi mới cách kiểm tra, đánh giá; đổi mới phương pháp dạy học; áp dụng các mô hình dạy học theo hướng tích cực; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động dạy-học. Nhờ đó, chất lượng giáo dục của huyện ngày càng được nâng lên: duy trì chất lượng phổ cập giáo dục đạt mức 3, xóa mù chữ đạt mức 2 (mức cao nhất); tỷ lệ học sinh khá, giỏi ngày càng tăng hơn về số lượng và chất lượng, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng trong bậc học mầm non được hạn chế; công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đã có những bước chuyển biến tích cực: Tiểu học tham gia Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt trên internet cấp quốc gia có 01 học sinh đạt giải Thám hoa, 02 học sinh đạt giải Nhất, 01 học sinh đạt giải Nhì. Tham gia Cuộc thi giải Toán bằng Tiếng Anh trên internet cấp Quốc gia có 01 học sinh đạt Huy chương Đồng. Giao lưu “Câu lạc bộ Toán tuổi thơ” cấp quốc gia, đạt 1 huy chương Bạc, 4 huy chương Đồng, 1 giải triển vọng. THCS tham dự kỳ thi HSG văn hóa cấp tỉnh có 02 giải Nhất, 10 giải Nhì, 8 giải Ba, 24 giải Khuyến khích (hai môn có học sinh đạt giải Nhất là môn Toán và môn Địa lí); duy trì vị trí dẫn đầu về chất lượng tuyển sinh vào lớp 10-THPT, điểm bình quân môn Văn 6,53 điểm (xếp thứ nhất toàn tỉnh), môn Toán 7,47 điểm (xếp thứ nhất toàn tỉnh), môn Tiếng Anh 5,63 điểm (xếp thứ 3 toàn tỉnh), điểm bình quân 3 môn thi là 6,540 điểm. Thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh có 06 dự án dự thi, trong đó 04 dự án đạt giải gồm 01 giải Nhì và 03 giải tư. Tham gia dự thi cấp quốc gia có 01 dự án của trường THCS Thanh Sơn dự thi, kết quả được giải thưởng của Nhà tài trợ cuộc thi. Thi học sinh giỏi TDTT cấp tỉnh tổ chức thi 6 môn, Kim Bảng có 4 môn xếp thứ nhất, chung toàn đoàn xếp thứ 3; hoàn thành vượt mức chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia, đến nay toàn huyện đã có 54/54 trường mầm non, tiểu học, THCS đã đạt chuẩn và cũng là huyện đầu tiên của tỉnh có tất cả các trường học từ mầm non đến THPT đều đạt chuẩn; thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh có 13 giáo viên đạt loại giỏi.    

Bước vào năm học 2019-2020, ngành giáo dục Kim Bảng xác định, tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới công tác quản lí, đổi mới phương pháp, kỹ thuật dạy học; tiếp tục tập trung thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, của Bộ GDĐT, đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 51-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu và các giải pháp cơ bản của ngành phù hợp điều kiện địa phương, với mỗi nhà trường, gắn với việc tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong mỗi trường học, cấp học, cụ thể như sau:

 Rà soát, sắp xếp, quy hoạch mạng lưới các cơ sở GDĐT; Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; Đổi mới mạnh mẽ cơ chế giáo dục; Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.

          Giáo dục mầm non: Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non; đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao năng lực quản trị nhà trường gắn với thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non; giải quyết tình trạng thiếu giáo viên; tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mần non.

          Giáo dục phổ thông: Tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông; tiếp tục đổi mới công tác quản trị, tăng quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục phổ thông.

Giáo dục thường xuyên: Tập trung huy động học sinh bỏ học ra lớp; nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, tiếp tục duy trì và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mức độ 3, xóa mũ chữ mức độ 2.

Đồng chí Lê Anh Đông - Tỉnh Ủy viên; Bí thu Huyện Ủy; CT HĐND huyện Phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Trần Văn Hậu - Huyện Ủy viên ; Trưởng phòng GD&ĐT Tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Đồng chí Lại Trường Giang - Phó trưởng phòng GD&ĐT đọc báo cáo tổng kết năm học 

 

pgdkimbang

Các tin khác

Xem thêm...