Tin tức > Tin tức Tiểu học/

Cấp tiểu học tổ chức tập huấn Trường học kết nối

30 - 09-2016

            Thực hiện Kế hoạch số 240/ KHPGD-GDTH ngày 23 tháng 5 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Bảng, ngày 29/09/2016 cấp tiểu học đã triển khai tập huấn  “Trường học kết nối”  Quản lý dữ liệu trường tiểu học năm 2016 và Báo cáo rà soát dữ liệu EQMS cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán của các trường tiểu học trên địa bàn.

            Lớp tập huấn nhằm mục đích bồi dưỡng năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên về tổ chức hoạt động sinh hoạt chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học và quản lý dữ liệu trường Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn cốt cán về triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn và quản lý dữ liệu các trường tiểu học qua mạng thông tin trực tuyến:

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn:

 

 

 

 

 

 

 

 

pgdkimbang