Tin tức từ đơn vị khác

(Trường THCS Nguyên Lý)/Tin tức - Sự kiện/

Phân công chuyên môn tổ KHTN

Ngày : 23-05-2020

  PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN  

TRƯỜNG THCS NGUYÊN LÝ                   

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN  NĂM HỌC 2019 - 2020

Tổ khoa học Tự nhiên

                                                                                                                                                                  

 

TT

 

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

 

Đảng viên

( x)

 

GVG

cấp

Trình độ   

 

Phân công dạy môn, lớp, số tiết/ tuần

Số tiết thực dạy

Tên công việc kiểm nhiệm

Tổng   số

Giờ

Ban đầu

Hiên

nay

1

Phạm Đức Toanh

07/05/1962

x

x

 

ĐH

Hướng nghiệp 9

2

Hiệu trưởng

19

2

Nguyễn Tiến Thịnh

02/09/1980

x

x

 

 

Toán 6C, Lý 9B

6

P Hiệu trưởng

21

3

Nguyễn Quang Điện

21/10/1981

x

H

CĐToán - Lý

ĐHToán- Tin

 Toán 9C,8A; Lý 9AC, Lý 8. TCT 8

16

 Tổ trưởng, Sổ điểm ĐT, BD Lý 8, 9. Mg 9

27

4

Nguyễn Thị Lụa

13/04/1986

 

 

CĐToán – Họa

 

 Toán 6A,B, TCT6 ABC, CN 6AB

15

CN6A, BD toán 6

 

21

5

Phạm Thị Xuyền

11/11/1978

 

H

CĐToán - Tin

 

 Toán 7; TCT 7ABC

15

CN 7A, BD Toán7

21

6

Nguyễn Thị Hồng Nhung

18/10/1980

x

H

CĐToán

- Tin

 

 Toán 9 AB; TCT 9 Toán 8B.

15

CN 9B, BD Toán 8,9,CĐ, TPCM

25

7

Trần Duy Thanh

18/03/1978

x

 

CĐToán -Tin

ĐHToán Tin

 

 

 

 

8

Phạm Thị Thu Thủy

10/01/1977

 

 

 

CĐ Kỹ

 

ĐH Kỹ

 Công nghệ 7,8, 9. Lý 67

16,5

Phụ trách KHKT

19

9

Nguyễn Thị Như Đào

26/05/1981

 

H

CĐHóa sinh

ĐH Sinh

 Hóa 8; Sinh 9, Sinh 6BC

14

 CN6B,BD Hóa 8, Sinh 9

22

10

Vũ Thị Huyền

25/08/1980

 

H

CĐSinh

Hóa

 

 Hóa 9; Sinh 8, Sinh 7, Sinh 6A

18

 BD Hóa 9, Sinh 8 PT P Hoá

23,5

11

Đỗ Thị  Hà

24/07/1974

x

H

CĐ Thể dục

 

 Thể dục 7

6

BD TD, Biệt phái Hợp Lý 12t

20

12

Nguyễn Thị Thanh Thúy

25/08/1982

 

 

CĐ Thể dục

 

Thể dục 6,8,9 , CN 6C

18

BDTD , TDGG

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                    Nguyên Lý, ngày 01 tháng 8 năm 2019

                  NGƯỜI LẬP                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

   

Nguyễn Quang Điện                                                                                              Phạm Đức Toanh

 

 

Đào Minh Đông

Trang riêng
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: