Tin tức từ đơn vị khác

(Trường Tiểu học Nhân Thịnh)/Đoàn Thanh niên/

Danh sách Ban chấp hành chi đoàn trường Tiểu học Nhân Thịnh, nhiệm kỳ 2019-2020

Ngày : 08-10-2019

 

        ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CHI  ĐOÀN TRƯỜNG TH XàNHÂN THỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN

NĂM HỌC 2019 – 2020 

 

STT

 

HỌ TÊN

NGÀY SINH

CHỨC VỤ

 GHI CHÚ

1

Trần Thị Thoa

20//12/1990

Bí thư

 

2

Nguyễn Thị Thương

15/03/1991

Phó bí thư

 

3

Thái Thị Như Quỳnh

04/11/1991

Ủy viên

 

 

                                                            Nhân Thịnh, ngày 7/10/2019

                                                                       TM BCH chi đoàn

 

                                                                        Trần Thị Thoa

TH Nhân Thịnh

Trang riêng
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: