Tin tức - TIN TỨC SỰ KIỆN/
Phòng GD&ĐT Lý Nhân tổ chức Hội nghị Tổng kết các Cuộc thi, Hội thi cấp THCS, năm học 2015-2016.

26 - 05-2016

        Căn cứ các Thông tư số 21/TT-BGD&ĐT ngày 20/7/2010 của Bộ GD&ĐT v/v Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi của Bộ GD&ĐT và các văn bản hướng dẫn về cuộc thi Khoa học kỹ thuật, Vận dụng kiến thưc liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn đối với học sinh; thi Dạy học theo chủ đề tích hợp đối với giáo viên.Thực hiện kế hoạch năm học 2015-2016 về công tác bồi dưỡng đội ngũ, nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hội nhập; Ngày 24/5/2016, Phòng GD&ĐT Lý Nhân tổ chức Hội nghị Tổng kết các Cuộc thi, Hội thi cấp THCS, năm học 2015-2016.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỔNG KẾT

Bà Nguyễn Thị Thu - Phó trưởng phòng GD&ĐT Lý Nhân

báo cáo tổng kết.

Ông Đỗ Nguyên Bình - Huyện ủy viên, Trưởng phòng GD&ĐT Lý Nhân

trao giải cho các tập thể trong cuộc thi khoa học kỹ thuật.

Ông Đỗ Nguyên Bình - Huyện ủy viên, Trưởng phòng GD&ĐT Lý Nhân

trao giải cho các tập thể trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi.

Ông Nguyễn Trọng Dương - Phó Trưởng phòng trao giải cho các cá nhân đạt giải.

Ông Lê Quốc Định - Chủ tịch CĐGD Lý Nhân trao giải cho các cá nhân đạt giải.

Bà Nguyễn Thị Thu - Phó Trưởng phòng trao giải cho các cá nhân đạt giải.

Ông Nguyễn Trọng Dương - Phó Trưởng phòng trao giải cho các cá nhân đạt giải.

Ông Lê Quốc Định - Chủ tịch CĐGD Lý Nhân trao giải cho các cá nhân đạt giải.

Bà Nguyễn Thị Thu - Phó Trưởng phòng trao giải cho các cá nhân đạt giải.

Ông Đỗ Nguyên Bình - Huyện ủy viên, Trưởng phòng GD&ĐT Lý Nhân

Phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị.

BAN BIÊN TẬP

Các tin khác

Xem thêm...
Danh mục tin tức
Trang riêng
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: