Danh sách thủ tục hành chính
Quyết định 1212 của UBND tỉnh Hà Nam về việc công bố danh mục

Ngày 20/02/2020

Quyết định 1212 của UBND tỉnh Hà Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh lực GDĐT năm 2019.

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng q

Ngày 20/02/2020

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

Ngày 20/02/2020

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

Quyết định 1214 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính

Ngày 20/02/2020

Quyết định 1214 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính liên thông năm 2019 của UBND Tỉnh Hà Nam.

Kế hoạch rà soát đánh giá các TTHC năm 2020.

Ngày 10/02/2020

Kế hoạch rà soát đánh giá các TTHC năm 2020.

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020.

Ngày 10/02/2020

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020.

Phụ lục Kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2020.

Ngày 02/01/2020

Phụ lục Kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2020.

Mục tiêu chất lượng năm 2020.

Ngày 02/01/2020

Mục tiêu chất lượng năm 2020.

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020.

Ngày 01/01/2020

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020.

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2019

Ngày 11/03/2019

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2019

Thử tục hành chính
Trang riêng
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: