Tin tức :

Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân tổ chức Hội thi Giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi năm học 2016 - 2017.

Ngày đăng : 22-05-2017

Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân tổ chức Hội thi Giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi năm học 2016 - 2017.

Chi tiết

Ngày 25/02/2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân tổ chức “ Ngày hội Tiếng Anh" dành cho cấp Tiểu học năm học 2016 – 2017.

Ngày đăng : 27-02-2017

Ngày 25/02/2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân tổ chức “ Ngày hội Tiếng Anh" dành cho cấp Tiểu học năm học 2016 – 2017.

Chi tiết

Ngày 18,19/02/2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân tổ chức thi học sinh giỏi TDTT năm học 2016 – 2017.

Ngày đăng : 20-02-2017

Ngày 18,19/02/2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân tổ chức thi học sinh giỏi TDTT năm học 2016 – 2017.

Chi tiết

Liên hoan văn nghệ “Mừng Đảng, Mừng" xuân cấp Tiểu học huyện Lý Nhân năm học 2016 - 2017.

Ngày đăng : 13-02-2017

Liên hoan văn nghệ “Mừng Đảng, Mừng xuân" cấp Tiểu học huyện Lý Nhân năm học 2016 - 2017.

Chi tiết

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân tổ chức Hội nghị Sơ kết học kỳ I năm học 2016 – 2017

Ngày đăng : 21-01-2017

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân tổ chức Hội nghị Sơ kết học kỳ I năm học 2016 – 2017

Chi tiết

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học năm học 2016 – 2017.

Ngày đăng : 12-12-2016

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học năm học 2016 – 2017.

Chi tiết

Ngày 17/11/2016, Huyện Lý Nhân tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm học 2015 – 2016.

Ngày đăng : 17-11-2016

Ngày 17/11/2016, Huyện Lý Nhân tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm học 2015 – 2016.

Chi tiết

Phòng GD&ĐT Lý Nhân tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người lao động năm học 2016 - 2017

Ngày đăng : 22-10-2016

Phòng GD&ĐT Lý Nhân tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức, người lao động năm học 2016 - 2017

Chi tiết

UBND huyện Lý Nhân tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2015 - 2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017

Ngày đăng : 25-08-2016

UBND huyện Lý Nhân tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2015 - 2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017

Chi tiết

Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân tổ chức Hội thảo, tập huấn dạy học theo mô hình trường học mới VNEN và đánh giá học sinh theo thông tư số 30/2014 trong năm học 2016 – 2017.

Ngày đăng : 15-08-2016

Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân tổ chức Hội thảo, tập huấn dạy học theo mô hình trường học mới VNEN và đánh giá học sinh theo thông tư số 30/2014 trong năm học 2016 – 2017.

Chi tiết
Văn bản mới nhất

Website đơn vị