Tin tức :

Ngày 05/6/2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện mô hình trường học mới cấp Tiểu học.

Ngày đăng : 06-06-2017

Ngày 05/6/2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện mô hình trường học mới cấp Tiểu học.

Chi tiết

Ngày 02/6/2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân tổ chức Hội nghị sơ kết hai năm thực hiện mô hình trường học mới cấp THCS.

Ngày đăng : 05-06-2017

Ngày 02/6/2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân tổ chức Hội nghị sơ kết hai năm thực hiện mô hình trường học mới cấp THCS.

Chi tiết

Ngày 26/5/2017, UBND huyện Lý Nhân tổ chức Hội nghị tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi năm học 2016 – 2017

Ngày đăng : 26-05-2017

Ngày 26/5/2017, UBND huyện Lý Nhân tổ chức Hội nghị tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi năm học 2016 – 2017

Chi tiết

Ngày 26/5/2017 Phòng GD&ĐT Lý Nhân tổ chức Hội nghị Tổng kết các Cuộc thi, Hội thi cấp THCS, năm học 2016-2017.

Ngày đăng : 26-05-2017

Phòng GD&ĐT Lý Nhân tổ chức Hội nghị Tổng kết các Cuộc thi, Hội thi cấp THCS, năm học 2016-2017.

Chi tiết

Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân tổ chức Hội thi Giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi năm học 2016 - 2017.

Ngày đăng : 22-05-2017

Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân tổ chức Hội thi Giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi năm học 2016 - 2017.

Chi tiết

Ngày 25/02/2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân tổ chức “ Ngày hội Tiếng Anh" dành cho cấp Tiểu học năm học 2016 – 2017.

Ngày đăng : 27-02-2017

Ngày 25/02/2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân tổ chức “ Ngày hội Tiếng Anh" dành cho cấp Tiểu học năm học 2016 – 2017.

Chi tiết

Ngày 18,19/02/2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân tổ chức thi học sinh giỏi TDTT năm học 2016 – 2017.

Ngày đăng : 20-02-2017

Ngày 18,19/02/2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân tổ chức thi học sinh giỏi TDTT năm học 2016 – 2017.

Chi tiết

Liên hoan văn nghệ “Mừng Đảng, Mừng" xuân cấp Tiểu học huyện Lý Nhân năm học 2016 - 2017.

Ngày đăng : 13-02-2017

Liên hoan văn nghệ “Mừng Đảng, Mừng xuân" cấp Tiểu học huyện Lý Nhân năm học 2016 - 2017.

Chi tiết

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân tổ chức Hội nghị Sơ kết học kỳ I năm học 2016 – 2017

Ngày đăng : 21-01-2017

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân tổ chức Hội nghị Sơ kết học kỳ I năm học 2016 – 2017

Chi tiết

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học năm học 2016 – 2017.

Ngày đăng : 12-12-2016

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học năm học 2016 – 2017.

Chi tiết
Văn bản mới nhất

Website đơn vị