Sơ đồ tổ chức

  • LÃNH ĐẠO PHÒNG
  • Địa chỉ: Phòng GD&ĐT Lý Nhân
  • Email: pgdlynhan.hanam@moet.edu.vn
  • Điện thoại: (+84.351)-870046
TT Thông tin
1 Họ tên: Đỗ Nguyên Bình Anh
Năm sinh:
Vị trí: Trưởng Phòng
Email: pgdlynhan.hanam@moet.edu.vn
Điện thoại: 02263870046
2 Họ tên: Nguyễn Thị Thu Anh
Năm sinh:
Vị trí: Phó Trưởng phòng
Email: nthu69pgd@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0915612606
Phó trưởng phòng phụ trách cấp THCS, Đào tạo bồi dưỡng, GDTX.
3 Họ tên: Lê Thị Minh Thư Anh
Năm sinh:
Vị trí: Phó trưởng phòng
Email: ltmthupgd.ln@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0988493559
Phụ trách CNTT, Giáo dục Mầm non
4 Họ tên: Ngô Sỹ Khánh Anh
Năm sinh:
Vị trí: Phó Trưởng phòng phụ trách Tiểu học
Email: nskhanhpgd.ln@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0986663728
Trang riêng