Sơ đồ tổ chức

  • Địa chỉ: Phòng GD&ĐT Lý Nhân
  • Email: pgdlynhan.hanam@moet.edu.vn
  • Điện thoại: (+84.351)-870046
TT Thông tin
1
Họ tên: Đỗ Nguyên Bình
Vị trí: Trưởng Phòng
Email: pgdlynhan.hanam@moet.edu.vn
Điện thoại: 03513870046
2
Họ tên: Nguyễn Thị Thu
Vị trí: Phó Trưởng phòng
Email: nthu69pgd@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0915612606
3
Họ tên: Lê Thị Minh Thư
Vị trí: Phó trưởng phòng
Email: ltmthupgd.ln@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0988493559
Văn bản mới nhất

Website đơn vị