Sơ đồ tổ chức

  • LÃNH ĐẠO PHÒNG
  • Địa chỉ: Phòng GD&ĐT Lý Nhân
  • Email: pgdlynhan.hanam@moet.edu.vn
  • Điện thoại: (+84.351)-870046
TT Thông tin
1 Họ tên: Nguyễn Thị Thu Anh
Năm sinh:
Vị trí: Trưởng phòng
Email: nthu69pgd@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0915612606
2 Họ tên: Lê Thị Minh Thư Anh
Năm sinh:
Vị trí: Phó trưởng phòng
Email: ltmthupgd.ln@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0988493559
Phụ trách Giáo dục Mầm non; Văn thư
3 Họ tên: Nguyễn Thiện Chiến Anh
Năm sinh:
Vị trí: Phó Trưởng phòng
Email: ntchienpgd.ln@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0919168160
Phụ trách THCS, CNTT, KĐCL, GDTX
4 Họ tên: Ngô Sỹ Khánh Anh
Năm sinh:
Vị trí: Phó Trưởng phòng phụ trách Tiểu học
Email: nskhanhpgd.ln@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0986663728
Trang riêng