Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp Trung học cơ sở

Ngày 26/12/2016

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp Trung học cơ sở

QĐ V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về cơ cấu tổ chức của Phòng GDĐT Phủ Lý

Ngày 17/09/2016

QĐ V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về cơ cấu tổ chức của Phòng GDĐT Phủ Lý

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA PHÒNG GDĐT

Ngày 17/09/2016

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Ngày 07/09/2016

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS

Ngày 06/09/2016

Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

Ngày 01/08/2016

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Thử tục hành chính
Trang riêng
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: