Thủ tục hành chính - ()/
Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS

06 - 09-2016

hông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện *Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trung tâm giáo dục thường xuyên, trường, lớp bổ túc văn hóa
*Cơ quan trực tiếp thực hiện: Trung tâm giáo dục thường xuyên, trường, lớp bổ túc văn hóa
Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường, lớp bổ túc văn hóa.
Thời hạn giải quyết Không quy định cụ thể
Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện Đồng ý tiếp nhận học sinh chuyển trường
Lệ phí Không
Căn cứ pháp lý Thông tư số 17/2003/TT-BGDĐT ngày 28/4/2003 của Bộ Giáo dục và đào tạo hướng dẫn Điều 3, Điều 7 và Điều 8 của Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 21/11/2001 của Chính phủ về thực hiện phổ cập giáo dục Trung học cơ sở.

TXT

Các tin khác

Xem thêm...
Thử tục hành chính
Trang riêng
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: