Thủ tục hành chính - ()/
Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

07 - 09-2016

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU HƯỚNG DẪN

Cơ quan giải quyết: Ủy ban Nhân dân TP. Phủ Lý

Lĩnh vực: Giáo dục & Đào tạo

Thủ tục: Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- UBND các huyện, thành phố.

Thành phần hồ sơ cần nộp

1. Hồ sơ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ bao gồm:
a) Phiếu điều tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;
b) Sổ theo dõi phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;
c) Danh sách trẻ em hoàn thành chương trình giáo dục mầm non (đối với phổ cập giáo dục mầm non); danh sách học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học (đối với phổ cập giáo dục tiểu học); danh sách học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở; danh sách học sinh có chứng chỉ nghề (đối với phổ cập giáo dục trung học cơ sở); danh sách học viên được công nhận biết chữ theo các mức độ (đối với xóa mù chữ).
2. Hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn bao gồm:
a) Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ kèm theo các biểu thống kê;
b) Biên bản tự kiểm tra phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ.

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện: Không

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

TXT

Tải tệp đính kèm

Các tin khác

Xem thêm...
Thử tục hành chính
Trang riêng
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: