Tin tức từ đơn vị khác

(Trường Tiểu học Liêm Tuyền)/ Kế hoạch công tác tháng 11/2018/

Kế hoạch công tác tháng 11/2018

Ngày : 08-11-2018

PHÒNG GIÁO DỤC& ĐT TP PHỦ LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊM TUYỀN

Độc lập- Tự do _ Hạnh phúc

Số: 143/KHTHLT

Liêm Tuyền, ngày 25 tháng 10 năm 2018

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11

Năm học 2018-2019

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tham gia thi giáo viên giỏi cấp thành phố.

- Tham gia hội thảo, SHCM cấp cụm, thành phố.

- Tổ chức ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Kiểm tra định kì giữa học kì 1 (Tuần 10).

- Thực hiện thu thập minh chứng về kiểm định chất lượng.

- Đón đoàn kiểm tra công nhận PCGD, XMC của thành phố.

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN VÀ PHỔ CẬP

1. Công tác phát triển: 100% giáo viên đảm bảo duy trì sĩ số và tỷ lệ chuyên cần, bằng việc nắm bắt, theo dõi, đôn đốc và quản lý sĩ số học sinh từng buổi học, không để học sinh bỏ học.

 2. Công tác phổ cập:

Tiếp tục việc hoàn thiện hồ sơ PCGD-XMC của cấp học, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện, phối kết hợp với THCS, MN để đón đoàn kiểm tra PCGD, XMC theo Kế hoạch số 01/KHĐKT ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Ban chỉ đạo PCGD, XMC thành phố Phủ Lý (Đ/c Loan p/t).

II. GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

1. Giáo dục và hình thành phát triển năng lực, phẩm chất học sinh thông qua quá trình học tập và các hoạt động trải nghiệm cuộc sống

- Giáo viên tiếp tục tăng cường tổ chức hoạt động trải nghiệm, tập trung vào các hoạt động rèn kĩ năng sống, lối sống thông qua việc hướng dẫn và trải nghiệm qua tình huống tạo dựng để cho học sinhcó kĩ năng giao tiếp, kĩ năng tự bảo vệ bản thân, tránh bị xâm hại, bạo lực... Hướng các hoạt động giáo dục theo chủ điểm ngày nhà giáo Việt Nam, gần gũi, thân thiện, giáo dục cho học sinh có thái độ kính trọng, lòng biết ơn các thầy cô giáo; tham gia tổ chức kỉ niệm ngày 20/11 trang trọng, mang tính tuyên truyền giáo dục.

- Các khối tiếp tục thực hiện đảm bảokế hoạch và hiệu quả việc tổ chức các Câu lạc bộ môn học, theo dõi, khuyến khích học sinh tham gia giải toán bằng TV, Tiếng Anh, thi IOE trên mạng...kịp thời các vòng luyện (Khối+GVt/h)

2. Triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng từng môn học và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục phổ thông

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung, chương trình thời khóa biểu buổi 1 và buổi 2 từ tuần 9 (Ngày 29/10) đến hết tuần 13(30/11/2018).

- Giáo viên khối 4, 5 hệ thống chuẩn KT-KN để ôn luyện, xây dựng đề KT theo đúng quy định đã được tập huấn năng lực ra đề. Căn cứ Kế hoạch chỉ đạo thực hiện kiểm tra GHK1 năm học 2018-2019 để thực hiện coi, chấm nghiêm túc theo Thông tư 22/2016/TT- BGDĐT.Thời điểm kiểm tra: Tuần 10.

- 100% GV hoàn thành đánh giá định kì giữa học kì I cho 100% học sinh trên phần mềm QLSĐ (Đ/c Loan p/t).

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túcviệc  đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016, đổi mới phương pháp dạy học, đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học. Thực hiệnchi tiết việc soạn, giảng theo định hướng phát triển năng lực học sinh (Đ/c Loan, các TTCM chịu trách nhiệm kiểm tra, góp ý và đôn đốc).

- Các lớp thống nhất với CM trường điều chỉnh TKB buổi 2 từ tháng 11, dành 1 tiết/tuần cho đọc sách tại thư viện lớp học (GV nghiên cứu cách tổ chức tại file tài liệu gửi kèm); tiếp tục huy động đầu tư tủ sách lớp học phong phú, thiết thực.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn tổ, trường theo hướng đổi mới: “ Nghiên cứu bài học định hướng phát triển năng lực học sinh”.

3. Công tác giáo dục thể chất, thẩm mĩ, y tế học đường

-Tiếp tục thực hiện dạy học môn thể dục, tổ chức các nội dung GDTC theo hướng phát triển năng lực học sinh theo hướng dẫn Công văn số 1492/SGD ĐT ngày 10/9/2018 v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GD thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2018-2019 đã triển khai trong KH tháng 10.

3.1. Công tác GD thể chất, hoạt động thể thao trường học và phòng chống đuối nước

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các tiết dạy thể dục theo hướng phát triển năng lực học sinh; Duy trì, tổ chức thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, thành thục 36 động tác của bài võ cổ truyền; Tích cực luyện tập cho các Câu lạc bộ TDTT, động viên học sinh luyện tập để tham gia thi bóng bàn cấp thành phố vào tháng 12/2018.

- Tiếp tục giúp học sinh có hiểu biếtvề kĩ năng bơi lội, kĩ năng phòng tránh đuối nước.

          3.2. Công tác y tế trường học

- Tiếp tục vận động và thu BHYT đối với học sinh; thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn trường học; trang trí trường, lớp sạch đẹp, ý thức giữ vệ sinh chung, đặc biệt là khu vệ sinh.Chú ý các biện pháp đảm bảo an toàn và nhắc nhở thường xuyên về phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh.

          4. Công tác Đoàn, Đội

- Tiếp tục quản lý và tổ chức tốt các hoạt động của Đội thiếu niên và Sao Nhi đồng phục vụ cho nội dung của phong trào thi đua “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, thực hiện duy trì có nề nếp và các hoạt động giữa giờ (Đ/c Thắng p/t)

III. CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC; CÔNG TÁC XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA; CÔNG TÁC THƯ VIỆN;

1. Công tác kiểm định chất lượng GD; Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục, kế hoạch duy trì, giữ vững trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia tập trung vào các tiêu chuẩn 1,2,4 và 5, đồng thời khắc phục để sử dụng CSVC trong thời gian chờ xây mới.

          - Thực hiện công tác kiểm định CLGD năm học 2018-2019 theo đúng thông tư 17/2018 của Bộ GDĐT,tổ chức thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng theo kế hoạch đã xây dựng, chuẩn bị tốt các điều kiện đón đoàn tư vấn của PGDĐT về tư vấn trong tháng 12/2018.

- Tham gia tập huấn về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường Tiểu học nghiêm túc, hiệu quả theo Công văn số 973/PGD ĐT ngày 24/10/2018.

          2. Công tác thư viện

- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác thư viện theo quy định.

- GVCN các lớp tiếp tục làm tốt công tác xã hội hóa để tăng cường đầu tư sách báo, tài liệu tham khảo để xây dựng và sử dụng hiệu quả thư viện lớp học.

          IV. CÔNG TÁC ĐỘI NGŨ

          1. Thi giáo viên giỏi cấp thành phố

- Thực hiện nghiêm túc theo Kế hoạch số: 922/KH-PGDĐT ngày 13 tháng 10 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý về việc tổ chức Hội thi giáo viên giỏi năm học 2018-2019 và đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện theo Thông tư 21/2010/TT-BGD&ĐT ngày 20/7/2010 của Bộ GD & ĐT về Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục phổ thông để tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức tham gia thi GVG cấp thành phố (Đ/c Loan p/t công tác hồ sơ).

          2. Sinh hoạt chuyên môn cấp thành phố

* Môn Tiếng Anh: Theo nội dung: Câu lạc bộ Tiếng Anh

 - Thời gian: Từ 14 giờ ngày 08/11/2018.

 - Địa điểm: TH Trần Hưng Đạo.

- Thành phần: Đ/c Oanh- Đ/c Thảo.

* Môn TNXH, Khoa học:

 - Chuyên đề:

+ Soạn- dạy theo phương pháp Bàn tay nặn bột.

+ Đánh giá thường xuyên học sinh.

- Thời gian: Từ 14 giờ ngày 02/11/2018.

- Địa điểm: TH Trần Quốc Toản

- Thành phần: Đ/c Loan- Đ/c Bình

* Công tác Đội:

- Chuyên đề: Tổ chức sinh hoạt sao tại TH Trần Hưng Đạo.

 - Thời gian: 14 giờ ngày 16/11/2018.

- Thành phần: Đ/c Thắng

V. CÔNG TÁC QUẢN LÝ

- Thực hiện kiểm tra nội bộ nghiêm túc và đúng kế hoạch.

- Quản lý tốt đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (nền nếp giảng dạy, công tác) Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện soạn, giảng, đánh giá học sinh, hoạt động của các câu lạc bộ môn học...

- Tiếp tục đẩy mạnh năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kì và đột xuất đảm bảo số liệu chính xác, kịp thời.

- Chỉ đạo, bồi dưỡng đội tuyển tham dự Hội thi GV giỏi cấp thành phố nghiêm túc, hiệu quả.

- Kiểm tra các biểu bảng, khẩu hiệu trang trí đảm bảo đúng quy định.

MỘT SỐ MỐC LỊCH CHÍNH TRONG THÁNG 11/2018

- Ngày 02/11: Dự SHCM môn TNXH, Khoa học theo KH.

- Ngày 08/11: Dự SHCM môn tiếng Anh theo KH.

- Ngày 13/11/2018: Kiểm tra năng lực giáo viên giỏi cấp thành phố tại Tiểu học Liêm Chính.

- Ngày 16/11: Dự SHCM công tác Đội & Sao theo KH.

- Ngày 23/11/2018: Nộp báo cáo công tác tháng 11/2018; Báo cáo công tác Đội.

- Ngày 26, 27/11/2018: Tổ chức thi giảng cụm 2 tại Tiểu học Trần Hưng Đạo.

          - Ngày 30/11/2018: Tổng kết hội thi tại Hội trường tầng 3 Phòng GD&ĐT và họp Hiệu trưởng.

          - Từ 14 giờ: Rút kinh nghiệm từng môn.

          + Tại Hội trường tầng 3: Đ/c Loan+GV Văn hóa.

          +Tại Hội trường tầng 2: Đ/c Sáng+GV Âm nhạc, Mĩ thuật.

          - Từ 15 giờ: Tổng kết, trao thưởng.

          - Từ 16 giờ: Họp Hiệu trưởng.

Trên đây là nhiệm vụ công tác tháng 11/2018. Đề nghị các đồng chí căn cứ vào kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể được phân công để thực hiện theo yêu cầu./.

  

Nơi nhận:                                                                   

   - Các tổ CM, CT (để thực hiện);                                              

     - Lưu:  VT,

 

HIỆU TRƯỞNG


 

Nguyễn Văn Sáng

THLT

Trang riêng
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: