Tin tức từ đơn vị khác

(Trường THCS Lam Hạ)/Tin tức - Sự kiện/

Học lực hạnh kiểm của HS năm học 2018- 2019

Ngày : 14-06-2019

        PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP PHỦ LÝ

                     TRƯỜNG THCS  LAM HẠ 

 

 

Biểu mẫu 10

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở  Học kì II- Năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

I

Số học sinh chia theo hạnh kiểm

392

104

95

94

99

1

Tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

356

90.82

95

91.35

82

86.32

92

97.87

87

87.88

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

34

8.67

9

8.65

13

13.68

2

2.13

10

10.1

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

2

0.51

0

0

0

0

0

0

2

2.02

4

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

0

0

0

0

0

0

0

    0

0

0

II

Số học sinh chia theo học lực

392

104

95

94

99

1

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

71

18.11

15

14.42

15

15.79

17

18.09

24

24.24

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

156

39.8

46

44.23

32

33.68

36

38.30

42

42.42

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

154

39.29

41

39.42

41

43.16

 

39

41.49

33

33.33

4

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

11

2.81

2

1.92

7

7.37

2

2.13

0

0

5

Kém

(tỷ lệ so với tổng số)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

III

Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi

13

2

3

2

6

1

Cấp tỉnh

 

 

 

 

1

2

Cấp thành phố

12

 

 

 

 

3

Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

Lam Hạ  ngày 3 tháng 6 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị

 

 


Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

THCS Lam Hạ

Trang riêng
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: