Tin tức từ đơn vị khác

(Trường THCS Tiên Hiệp)/BA CÔNG KHAI/

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2019-2020

Ngày : 10-10-2019

Biểu mẫu 09

PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

  Trường THCS Tiên Hiệp

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019 - 2020

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

I

Điều kiện tuyển sinh

 

66 HS

100% HS trong độ tuổi, TNTH ra lớp

 

54 HS

100% HS tr  v  ong

độ tuổi ra lớp

 

41 HS

100% HS trong

độ tuổi ra lớp

 

49 HS

100% HS trong độ

tuổi ra lớp

 

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

 

-Thực hiện chương trình học 37 tuần - Dạy tự chọn -Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình GDPT

- Dạy đủ số tiết của

các môn Nhạc, Mĩ

thuật 

 

 

-Thực hiện chương trình học 37 tuần

- Dạy tự chọn -Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình

GDPT

-Dạy đủ số tiết của các môn Nhạc, Mĩ thuật 

 

 

-Thực hiện chương trình học 37 tuần

- Dạy tự chọn -Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của

chương trình

GDPT

-Dạy đủ số tiết của các môn Nhạc, Mĩ thuật 

 

 

-Thực hiện chương trình học 37 tuần - Dạy tự chọn -Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình GDPT

-Dạy đủ số tiết của

các môn Nhạc, Mĩ

thuật 

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

 

- Nhà trường phối hợp chặt chẽ với Gia đình và Xã hội làm tốt công tác giáo dục trong và ngoài nhà trường - Học sinh thực hiện tốt nội qui nhà trường, nội qui về sử dụng phòng học bộ môn.

 

 • Nhà trường phối hợp chặt chẽ với Gia đình và Xã hội làm tốt công tác giáo dục trong và ngoài nhà trường
 • HS thực hiện tốt nội qui nhà trường, nội qui sử dụng phòng học bộ môn

 

 • Nhà trường phối hợp chặt chẽ với Gia đình và Xã hội làm tốt công tác giáo dục trong và ngoài nhà trường
 • Học sinh thực hiện tốt nội qui nhà trường, nội qui sử dụng phòng học bộ môn

 

- Nhà trường phối hợp chặt chẽ với Gia đình và Xã hội làm tốt công tác giáo dục trong và ngoài nhà trường - Học sinh thực hiện tốt nội qui nhà trường, nội qui sử dụng phòng học bộ môn.

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

- HĐNGLL

-Tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường; Sử dụng năng lượng

 

- HĐNGLL

-Tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường; Sử

 

- HĐNGLL

-Tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường; Sử

 

 • HĐNGLL
 • GD hướng nghiệp - Tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ

V

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

tiết kiệm và hiệu quả; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong một số môn học: GDCD, Văn học ,

Sinh học, Địa lý, Tiếng Anh, Lịch sử, HĐNGLL.

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong một số môn học: GDCD, Văn học ,

Sinh học, Địa lý, Tiếng Anh, Lịch sử, HĐNGLL.

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong một số môn học: GDCD, Văn học , Sinh học, Địa lý, Tiếng Anh, Lịch sử, HĐNGLL.

môi trường; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong một số môn học: GDCD, Văn học ,

Sinh học, Địa lý, Tiếng Anh, Lịch sử, HĐNGLL, GDHN.

 

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

 • Đạo đức:   Tốt: 81,48 %

 Khá:18,52 %

 

 • Học tập:

Giỏi: 9,26%

Khá: 50% TB: 22,22 % Yếu: 18,52 %

 

 • Sức khỏe:

Tốt: 90%

Khá: 10%

 

 • Đạo đức: 

 Tốt: 90,48 %

 Khá: 9,52%

 

 • Học tập:

Giỏi: 21,43 %

Khá: 30,95% TB: 38,1% Yếu: 9,52%

 

 • Sức khỏe:

Tốt: 85 %

Khá: 15%

 

 • Đạo đức: 

 Tốt: 90,92 %

Khá:9,8%

 

* Học tập:

Giỏi: 19,61%

Khá: 47,06% TB: 23,53%

Yếu: 9,8 %

Kém:  %

 • Sức khỏe:

Tốt: 80 %

Khá: 20 %

 

 • Đạo đức: 

 Tốt: 100 %

 Khá: %

 

 • Học tập:

Giỏi: 22,64%

Khá:43,4% TB:33,96% Yếu: 0 %

 

* Sức khỏe:

Tốt: 90%

Khá: 10%

 

 

 

Tiên Hiệp, ngày 20 tháng 9 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

    

 

                                                                   Trần Văn Lập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tienhiep

Trang riêng
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: