Tin tức từ đơn vị khác

(Trường Tiểu học Phù Vân)/Tin bài/

Triển khai chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2019-2020.

Ngày : 03-12-2019

           Thực hiện công văn số 1968/SGDĐT-GDTH ngày 09/10/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc triển khai chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2019 -2020;

          Thực hiện Công văn số 1051 /PGDĐT-TH   ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2019 -2020;

          Trường Tiểu học Phù Vân đã xây dựng kế hoạch Thực hiện chương trình giáo dục  “An toàn giao thông cho nụ cười tre thơ” năm học 2019-2020.

PHÒNG GD & ĐT TP  PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ VÂN

 

   Số: 198 /KH-THPV

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

 
 

 

 

                               Phù Vân, ngày 18 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện chương trình giáo dục  “An toàn giao thông cho nụ cười tre thơ”

Năm học 2019-2020

 

           Thực hiện công văn số 1968/SGDĐT-GDTH ngày 09/10/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc triển khai chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2019 -2020;

           Thực hiện Công văn số 1051 /PGDĐT-TH   ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2019 -2020;

         Căn cứ đặc điểm, tình hình thực tế của nhà trường,

         Trường Tiểu học Phù Vân  xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục“An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2019 - 2020 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong toàn trường.

- Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng quy định của pháp luật về an toàn giao thông cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Giúp cho các em  nhận thức, có thái độ đúng về việc nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông và có hành vi, thói quen tốt khi tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho mình và cho người khác.

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa giao thông trong học sinh, và cán bộ giáo viên

- Dạy -học đảm bảo đúng thời gian, đủ nội dung các bài học theo quy định (12 bài với các khối lớp) theo đúng thời khóa biểu đã xây dựng, 100% các lớp được sử dụng tài liệu về An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ do Công ty Hon đa đem lại hiệu quả cao.

            II. Đối tượng thực hiện:

           Giáo viên và học sinh khối lớp 1,2,3,4,5.

          III. Nội dung và kế hoạch thực hiện

1.Nôi dung: Kiến thức và kĩ năng tham gia giao thông an toàn theo tài liệu “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”, cụ thể:

Lớp 1: Bài 1,2,5,6

Lớp 2: Bài  2,3,4,5,7

Lớp 3: Bài 3,4,5,7,8

Lớp 4 : Bài 5,7,8,9,10

Lớp 5: Bài 5,8,10,11,12

2.Tài liệu và giáo cụ thực hiện giảng dạy:

- Giáo viên: Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn giáo viên sử dụng sách “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”

- Học sinh: Học theo tài liệu: “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” sách dành cho học sinh Tiểu học gồm 50 cuốn/toàn trường.

3.Kế hoạch dạy học:

           -Từ khối 1 đến khối 5 từ tuần 13 mỗi tuần dạy 1 tiết tích hợp (20 phút)  vào tiết Giáo dục kĩ năng sống.

          - Riêng  Bài 5: “Nhớ đội mũ bảo hiểm nhé” Nhà trường tổ chức cho tất cả các khối lớp trong toàn trường được học tích hợp (20 phút) vào tiết chào cờ tuần 13.

          Người thực hiện: Đ/c Hoàng Thị Thúy Hằng

          - Các khối lớp thực hiện như sau:

 

 Khối

Tuần

Tên bài

 

 

Khối  1

14

Bài 1: Đi bộ an toàn

15

Bài 2: Đi bộ qua đường an toàn

16

Bài 6: Ngồi an toàn trong xe ô tô và trên các phương tiện giao thông đường thủy

 

 

 Khối 2

14

Bài 2: Đi bộ qua đường an toàn.

15

Bài 3: Đi bộ qua đường an toàn tại nơi đường giao nhau.

16

Bài 4: Nguy hiểm khi vui chơi ở những nơi không an toàn.

17

Bài 7: Ngồi an toàn trong xe ô tô và trên các phương tiện giao thông đường thủy.

 

 

 Khối 3

14

Bài 3: Đi bộ qua đường an toàn tại nơi đường giao nhau

15

Bài 4: Nguy hiểm khi vui chơi ở những nơi không an toàn.

16

Bài 7: Ngồi an toàn trong xe ô tô và trên các phương tiện giao thông đường thủy.

17

Bài 8: Biển báo hiệu đường bộ.

 

 

Khối 4

14

Bài 7: Ngồi an toàn trong xe ô tô và trên các phương tiện giao thông đường thủy.

15

Bài 8: Biển báo hiệu đường bộ.

16

Bài 9: Em thích đi xe đạp an toàn.

17

Bài 10: Điều khiển xe đạp chuyển hướng an toàn.

 

 

 Khối 5

 

 

14

Bài 8: Biển báo hiệu đường bộ.

15

Bài 10: Điều khiển xe đạp chuyển hướng an toàn.

16

Bài 11: Phòng tránh va trạm khi tầm nhìn bị hạn chế.

17

Bài 12: Dự đoán để phòng tránh các tình huống nguy hiểm.

 

   4. Tổ chức giao lưu “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thớ

4.1. Đối tượng tham gia:

-Là học sinh từ lớp 1 đến lớp  5 và  tất cả  giáo viên của nhà trường.

4.2. Nội dung tham gia giao lưu:

* Giao lưu giáo viên:

- Làm bài trắc nghiệm kiến thức về An toàn giao thông, luật giao thông đường bộ và viết bài tự luận trên giấy.

- Giáo viên tham gia dự giao lưu sẽ thiết kế 1 bài dạy theo hướng đổi mới PPDH .( Yêu cầu  thiết kế bài dạy  sáng tạo, thực tế phù hợp với  đối tượng học sinh của địa phương).

- Thời gian giáo viên nộp bài  vào ngày 08/ 3/2020

- Tham gia tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về dạy học an toàn giao thông.

            * Giao lưu học sinh

          - Vòng 1: Làm trắc nghiệm về kiến thức ATGT, Luật Giao thông đưòng bộ (10 câu) và bài viêt tự luận.

-Vòng 2: Chấm bài viết tự luận đối với những bài đạt 10 điểm trắc nghiệm

III.Tồ chửc thực hiên

1,Ban lãnh đạo nhà trường

-       Sắp xếp thời gian, bố trí cho cán bộ, giáo viên tham gia đầy đủ, tích cực các buổi tập huấn do Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

-      Nhận tài liệu, giáo cụ giảng dạy từ Phòng Giáo dục và Đào tạo,  giao cho nhân viên thư viện quản lí và điều hành.

-      Xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học Chương trình “ATGT cho nụ cười trẻ thơ” nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, phù họp với điều kiện nhà trường. Sắp xếp thời khóa biểu hợp lí để 50 cuốn sách của học sinh và 2 cuốn tài liệu hướng dẫn giáo viên sử dụng sách “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” được luân chuyển tới tay từng giáo viên và học sinh.

              - Chỉ đạo, hướng dẫn giáo viên thực hiện dạy học theo đúng nội dung tài liệu đã điều chỉnh, cập nhật đảm bảo thiết thực, hiệu quả phù hợp với điều kiện địa phương.

              - Chỉ đạo tổ chức cho giáo viên và học sinh tham gia “Giao lưu ATGT cho nụ cười trẻ thơ” do các cấp tổ chức.  Nộp bài dự thi của giáo viên và học sinh về Ban tổ chức đúng hạn.

                - Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo đúng thời gian quy định.

2. Đối với giáo viên và học sinh

- Nhân viên Thư viện cần thực hiện tốt công việc bàn giao sách giữa các lớp (sách dung chung)

- Giáo viên cần nghiên cứu nội dung từng bài theo tài liệu hướng dẫn giáo viên sử dụng sách “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ, lập kế hoạch bài học:  điều chỉnh các nội dung các hoạt động trong sách cho phù hợp với địa phương mình, cần xác định rõ hình thức tổ chức dạy học cho từng hoạt động.

- Thực hiện giảng dạy nghiêm túc đạt hiệu quả cao.

Trên đây là kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục “ATGT cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2019 - 2020 của trường Tiểu học Phù Vân, yêu cầu cán bộ giáo viên, nhân viên thư viện thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc phản ánh về Ban lãnh đạo nhà trường để kịp thòi giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

- Các tổ CM

- Lưu: VT

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lê Thị Mỹ Thủy

 

         Thực hiện kế hoạch chương trình giáo dục  “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2019-2020. Thứ hai ngày 02/12/2019, nhà trường đã tổ chức tiết dạy tích hợp thời gian 20 phút: bài số 5: Em đội mũ bảo hiểm đúng cách nhé cho học sinh toàn trường. Tiết học do cô giáo Hoàng Thị Thúy Hằng – Chủ tịch CĐ – Tổ trưởng CM khối 2,3 thực hiện. Tiết dạy đã thu hút được 100% học sinh tham gia, hoạt động sôi nổi, các em tích cực tham gia thực hành đội mũ bảo hiểm đúng cách, tiết học đã thành công tốt đẹp.

THPHUVAN

Trang riêng
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: