Tin tức từ đơn vị khác

(Trường THCS Liêm Chính)/Hoạt động của trường THCS Liêm Chính/

TRƯỜNG THCS LIÊM CHÍNH Tổ chức “Ngày sách Việt nam” lần thứ 5

Ngày : 16-04-2018

       -Thực hiên công văn số 426/SGD ĐT-GDTX ngày 30/3/2018 của Sở giáo dục và đào tạo về việc tổ chức Ngày sách Việt nam lần thứ 5.

      -Thực hiện  hướng dẫn số 243/BCĐ XD XHHT thành phố Phủ Lý hôm nay ngày 16/4/2018 về việc tổ chức Ngày sách Việt nam lần thứ 5.

          Để việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam trở thành sự kiện thông tin truyền thông có ý nghĩa đặc biệt, phát huy được giá trị, ý nghĩa tích cực của Ngày Sách Việt Nam trong đời sống cộng đồng; đồng thời, phát huy hiệu quả của hệ thống thư viện trường học, thúc đẩy phong trào đọc, hình thành thói quen đọc, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng, trường THCS Liêm Chính triển khai một số hoạt động ngày 16/4/2018  mục đích:Tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, nhằm tôn vinh giá trị của sách và phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của đội ngũ công chức, viên chức, học sinh và các tổ chức xã hội, tạo động lực góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng về văn hóa đọc.Khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn thể cán bộ , giáo viên, nhân viên và học sinh trường toàn trường, hướng tới một xã hội học tập, góp phần nâng cao trình độ, chất lượng đào tạo của nhà trường trong giai đoạn đất nước đổi mới và hội nhập.Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh có điều kiện giao lưu học  tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, qua đó góp phần thực hiện phong trào “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”.Tạo ra không gian, không khí trí tuệ và bổ ích từ đó thúc đẩy phong trào đọc sách trong nhà trường.

Sau đây là một số hình ảnh thày và trò nhà trường hưởng ứng phong trào Ngày sách Việt nam lần thứ 5:    

          

thcsliemchinh

Trang riêng
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: