Tin tức từ đơn vị khác

(Trường Tiểu học Phù Vân)/Tin bài/

KẾ HOẠCH Tập huấn nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên các môn học hoạt động giáo dục theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT và phương pháp dạy học tích cực Năm học 2017-2018

Ngày : 16-05-2018

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ VÂN

 
 

 

 

Số: 38/KH-THPV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

Phù Vân, ngày 13 tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tập huấn nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên các môn học hoạt động giáo dục theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT và phương pháp dạy học tích cực

Năm học 2017-2018

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý

Thực hiện theo Công văn số:303/GDĐT-KH ngày 24 tháng 4 năm 2018, của phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý V/v tập huấn nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên các môn học hoạt động giáo dục và phương pháp dạy học tích cực năm học 2017-2018;

Sau khi Lãnh đạo và giáo viên tham gia lớp tập huấn do phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý tổ chức. Trường Tiểu Phù Vân lập kế hoạch tập huấn tại trường cụ thể như sau :

I.Mục đích yêu cầu:

1. Mục đích:

- Nhằm. nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và giáo viên về phương pháp dạy học tích cực và đánh giá thường xuyên các môn học hoạt động giáo dục theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT.

- Giúp lãnh đạo trường và giáo viên có sự hiểu biết rõ ràng, đầy đủ biết vận dụng các phương pháp dạy học tích cực và đánh giá thường xuyên trong hoạt động giáo dục có hiệu quả hơn. .

 2. Yêu cầu:

 - Tiếp tục thực hiện đảm bảo mục tiêu, nội dung chương trình tiểu học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Triển khai lại các nội dung sau khi tập huấn tại trường để thực hiện đảm bảo công tác soạn giảng và đánh giá đúng quy định..

II.Nội dung tập huấn:

Gồm 2 nội dung cơ bản:

Nội dung 1: Tập huấn nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên các môn học hoạt động giáo dục theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT gồm 2 chủ đề:

- Chủ đề 1: Giới thiệu chung về đánh giá thường xuyên và các kĩ thuật đánh giá thường xuyên.

- Chủ đề 2: Hướng dẫn kĩ thuật đánh giá thường xuyên các môn học, hoạt động giáo dục.

Nội dung 2: Tập huấn nâng cao về phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực ở bậc tiểu học.

Chủ đề 1: Đổi mới giáo dục phổ thông và phương pháp dạy học tích cực

Chủ đề 2: Phân tích, thực hành thông qua các trích đoạn video, clip minh họa về hoạt động dạy học bằng các kĩ thuật dạy học tích cực (sẽ nghiên cứu vào thời gian đầu năm học 2018-2019)

III. Thành phần tập huấn:

- P.Hiệu trưởng

- Toàn thể giáo viên tham gia giảng dạy của trường: 25 giáo viên.

IV. Thời gian và địa điểm tập huấn :

  1. Thời gian tập huấn : 13 giờ30  đến 17 giờ  ngày 18/5/2018
  2. Địa điểm: Phòng Tiếng Anh số 1 trường Tiểu học Phù Vân

V. Tổ chức thực hiện

1.Phân công báo cáo viên lớp tập huấn:

- Tập huấn nội dung 1:

+ Chủ đề 1: Đ/c Lê Thị Hoa Phượng – TPCM2,3

+ Chủ đề 2: Đ/c Đinh Thị Tươi – TPCM4,5

          - Tập huấn nội dung 2: Đ/c Hoàng Thị Thúy Hằng – TTCM2,3

          2. Yêu cầu của lớp tập huấn:

          2.1. Đối với lãnh đạo nhà trường:

          - Xây dựng kế hoạch và tổ chức quản lí lớp tập huấn, báo cáo kết quả tập huấn về phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý.

          - Cung cấp tài liệu có liên quan cho cán bộ giáo viên gửi vào email

2.2. Đối với báo cáo viên lớp tập huấn:

          + Nghiên cứu kĩ nội dung được phân công, chuẩn bị đầy đủ các minh chứng để minh họa, chuẩn bị tài liệu và phòng máy kết nối.

2.3. Đối với giáo viên các tổ :

+ Nghiên cứu kỹ tài liệu tập huấn (đã gửi qua mail ), Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT

+ Tập hợp những ý kiến về các vấn đề vướng mắc khi sẽ triển khai thực hiện và trình bày trong đợt tập huấn để cùng giải quyết.

+ Tập trung lắng nghe, trao đổi thảo luận theo yêu cầu của báo cáo viên đặt ra

VI. Cơ sở vật chất:

- Nhà trường chuẩn bị phòng, máy chiếu, tài liệu

 - Nhà trường lo kinh phí nước uống tổ chức lớp tập huấn.

Nhận được kế hoạch này, đề nghị cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Phù Vân nghiêm túc thực hiện để đạt kết quả. Nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức sinh hoạt chuyên môn trong dịp đầu năm học 2018-2019 để mọi cán bộ giáo viên nắm chắc các nội dung đã được tập huấn đặc biệt nghiên cứu trao đổi các video có liên quan.

 

Nơi nhận :

- Phòng GD&ĐT đã báo cáo

- Tổ trưởng, TP CM

- Lưu VP

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã kí)

 

Trần Thị Thoa

 

 

thphuvan

Trang riêng
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: