Tin tức từ đơn vị khác

(Trường THCS Liêm Chính)/Hoạt động của trường THCS Liêm Chính/

Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)

Ngày : 30-06-2018

Hôm qua (29/6), Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị T.Ư 7 khóa XII của Đảng được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại Hà Nội và các điểm cầu tại 63 tỉnh, TP…Đảng ủy Phường Liêm Chính đã mời toàn bộ đảng viên trong Đảng bộ phường về dự hội nghị trực tuyến trên đài phát thanh và truyền hình Hà Nam.Chi bộ nhà trường THCS cùng các đồng chí Đảng viên Đảng bộ đã về dự họp đông đủ.Hội nghị được nghe đồng chí Trần Quốc Vượng Ủy viên Bộ chính trị,thường trực ban bí thư trưng ương Đảng khai mạc hội nghị và định hướng các Nghị quyết vừa được Ban Chấp hành T.Ư thông qua là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Ngay sau khai mạc, Hội nghị đã được nghe Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính giới thiệu chuyên đề Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 27- NQ/TW “về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 28- NQ/TW “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Giới thiệu, quán triệt về Nghị quyết số 26-NQ/TW, ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh, để xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Nghị quyết đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Qua buổi học tập mỗi đảng viên chi bộ cũng như đảng viên cả nước cần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận trong xã hội để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.

thcsliemchinh

Trang riêng
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: