Tin tức từ đơn vị khác

(Trường THCS Lương Khánh Thiện)/Tin tức - Sự kiện/

Đảng viên tham gia học tập Nghị quyết TW4 khóa XII

Ngày : 21-12-2016

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy phường Lương Khánh Thiện về việc tổ chức Hội nghị, học tập quán triệt Nghị quyết TW4 khóa XII của Đảng tại trường THCS vào ngày 20 và 21/12/2016. Tham gia học tập tại địa điểm trường THCS có đảng viên của các chi bộ 4,6, Chi bộ trường Tiểu học và THCS với số lượng 98 đảng viên.  

Qua buổi học tập 1 ngày học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa trong nội bộ 100% đảng viên nắm được tinh thần và viết thu hoạch vào sáng ngày 21/12/2016.

Một số hình ảnh trong buổi học tập

                                                                                                                           

                                                                                                                             Nguồn: THCSLKT

TMT

Trang riêng
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: