Tin tức từ đơn vị khác

(Trường THCS Đinh Xá)/Tin tức - Sự kiện/

LỊCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC, NĂM HỌC 2018 - 2019

Ngày : 08-02-2019

PHÒNG GD&ĐT PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS ĐINH XÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH  KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC, NĂM HỌC 2018 - 2019

 

 

Tháng

Nội dung kiểm tra

Đối tượng kiểm tra

Người kiêm tra

Ghi chú

9/2018

- Kiểm tra hoạt động của Thư viện, thiết bị.

 

- Các khoản thu chi và tuyển sinh năm học 2017-2018

 

- Cán bộ TV,TBị

 

- Hiệu trưởng, kế toán

 

- Phó HT PT cơ sở vật chất.

- Lãnh đạo trường, Ban thanh tra nhân dân

 

 

10/2018

 

- Kiểm tra hoạt động của tổ CM: Kế hoạch tổ CM,

hồ sơ sổ sách…..

- Kiểm tra  nền nếp dạy và học của GV-HS

 

 

-Tổ CM, giáo viên

 

 

 

- Lãnh đạo trường,

 

-  Tổ trưởng, Giáo viên

 

11/2018

- Kiểm tra việc thực hiện dạy thêm, học thêm …

 

 

 

- Toàn bộ giáo viên

- Lãnh đạo trường, Ban thanh tra nhân dân.

 

12/2018

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 02 GV

 

 

- Đ/c Nhung, tổ TN.

- Đ/c Bắc, tổ XH.

 

- Phó HT, Tổ trưởng chuyên môn

 

01/2019

 

 

- Kiểm tra chuyên đề 01 giáo viên

 

 

 

- Đ/c Hồng, tổ XH

 

- Phó HT, Tổ trưởng chuyên môn

 

 

thcsdinhxa

Trang riêng
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: