Thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Ngày 14/07/2016

Thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của ubnd các huyện,thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Chỉ thị số 17/CT-TTg về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính (Chỉ thị số 17/CT-TTg).

Ngày 03/12/2015

Chỉ thị số 17/CT-TTg về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính (Chỉ thị số 17/CT-TTg).

Thủ tục, mẫu đơn xin cấp lại văn bằng, chứng chỉ

Ngày 28/05/2014

Thủ tục, mẫu đơn xin cấp lại văn bằng, chứng chỉ

Thu tục thuyên chuyển công tác

Ngày 28/05/2014

Thu tục thuyên chuyển công tác

Danh mục tin tức
Trang riêng
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: