Tin tức - GIÁO DỤC TIỂU HỌC/
Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học thành phố Phủ Lý năm học 2017-2018

16 - 11-2017

Thực hiện Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Thực hiện Kế hoạch số 725/PGDĐT ngày 11/10/2017 của Phòng GDĐT thành phố về việc tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học thành phố Phủ Lý năm học 2017-2018. Phòng GDĐT thành phố Phủ Lý tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành phố từ ngày 06/11/2017.  Tổng kết hội thi "Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học" thành phố Phủ Lý năm học 2017-2018

Mỗi giáo viên dự thi đã thực hiện 4 phần thi: Thi Hồ sơ GV chủ nhiệm, Thi hiểu biết, Thi xử lí tình huống sư phạm và thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm.

Hội thi là một hoạt động chuyên môn nghiệp vụ được tổ chức định kỳ, theo quy mô cấp thành phố.

Hội thi đã tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp; góp phần tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh; góp phần đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Giáo viên dự thi đã thể hiện sự chuẩn bị chu đáo, tâm huyết trong công tác chủ nhiệm; kế hoạch chủ nhiệm cũng như các kế hoạch năm học, tháng, tuần đều nêu rõ công việc sẽ làm và kết quả công việc.

Kết quả 21 giáo viên được công nhận “Giáo viên chủ nhiệm giỏi” cấp tiểu học thành phố Phủ Lý năm học 2017 – 2018.

pgdphuly

Các tin khác

Xem thêm...
Danh mục tin tức
Trang riêng
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: