Tin tức - TIN GIÁO DỤC/
Hội nghị điểm phát động, triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2020.

31 - 10-2016

 

           Đến dự có đ/c Bùi Hồng Tiến – phó bí thư TT Thành ủy, đ/c Đặng Văn Trữ - Chủ tịch UBMTTQ Thành phố Phủ Lý, các đ/c lãnh đạo Đảng ủy – UBND xã Kim Bình và đại diện ban công tác mặt trận 11 thôn, xóm trên điạ bàn xã.

Sau 5 năm (2011-2015) thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào xây dựng NTM trên địa bàn xã Kim Bình đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh. Cuộc vận động đã góp phần tăng cường sự đoàn kết trong nhân dân. Đặc biệt trong phong trào chung sức xây dựng NTM, toàn xã đãvận động nhân dân hiến 1000 m2 đất, ủng hộ tiền để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng được 11,4 km đường trục chính nội đồng, xây dựng các công trình phúc lợi như trường học, trạm y tế, nhà văn hóa với tổng trị giá 92 tỷ đồng. Thành lập 11 tổ thu gom rác thải ngay tại địa bàn thôn xóm để vận chuyển rác đến nơi quy định. Phát động ủng hộ quỹ vì người nghèo được 320 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 7 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Đến năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 3,2% (theo tiêu chí mới)...

Tại hội nghị, đ/c Đặng Văn Trữ - Chủ tịch UBMTTQ Thành phố đã phát động, triển khai thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2020.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Hồng Tiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh: Để cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” có sức lan tỏa trong đời sống xã hội, phù hợp với tình hình mới, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội, các tổ chức thành viên mặt trận từ Thành phố đến cơ sở cần thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; về vai trò, tác dụng và cách thức tổ chức thực hiện CVĐ. Mặt trận các cấp cần thực hiện tốt vai trò chủ trì phối hợp, thống nhất phân công trách nhiệm giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên; phát huy tính sáng tạo, đa dạng hóa các phong trào thi đua; theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện CVĐ; nâng cao chất lượng tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân” ở khu dân cư; biểu dương các tập thể, cá nhân đóng góp tích cực trong việc thực hiện CVĐ.

Thời gian tới, MTTQ Thành phố sẽ tiếp tục triển khai phát động cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn 20 đơn vị phường, xã còn lại ./.

Thúy Nga - Đức Quang

Các tin khác

Xem thêm...
Danh mục tin tức
Trang riêng
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: