Tin tức - GIÁO DỤC BỐN PHƯƠNG/
Định hướng giáo dục nội dung biển đảo trong dạy học Lịch sử, Địa lý.

19 - 08-2014

Hội thảo nhằm góp phần đánh giá những thành tựu nghiên cứu lí luận, thực tiễn giảng dạy, học tập về giáo dục nội dung biên giới, biển và hải đảo trong môn Lịch sử, Địa lý ở trường phổ thông; 

Công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên lịch sử, giáo viên địa lý về dạy học nội dung biên giới, biển và hải đảo trong những năm đầu của thế kỉ XXI; đề xuất định hướng dạy học, giáo dục nội dung biên giới, biển và hải đảo trong dạy học lịch sử, địa lý ở trường phổ thông Việt Nam trong thời gian tới.

Để chuẩn bị cho nội dung Hội thảo, Bộ GD&ĐT đề nghị mỗi Sở GD&ĐT viết 2 báo cáo tham luận: 1 báo cáo về môn Lịch sử, 1 báo cáo về môn Địa lý. Nội dung của báo cáo tham luận đề cập đến các nội dung sau:

Đánh giá thực trạng việc giảng dạy nội dung biên giới, biển và hải đảo trong môn Lịch sử, Địa lý ở trường phổ thông Việt Nam: nội dung sách giáo khoa, nội dung trong các tài liệu dạy học khác, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học...

Định hướng giáo dục nội dung biển đảo trong dạy học Lịch sử, Địa lý

Đánh giá về công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên giảng dạy về giáo dục nội dung biên giới, biển và hải đảo trong môn Lịch sử, Địa lý ở trường phổ thông.

Đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nội dung biên giới, biển và hải đảo trong môn Lịch sử, Địa lý ở trường phổ thông hiện nay.

Đề xuất nội dung giáo dục biển đảo trong xây dựng chương trình, biên soạn sách giáo khoa, tài liệu dạy học môn Lịch sử, Địa lý ở trường phổ thông theo hướng phát huy năng lực của người học đáp ứng việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015.

 

Lập Phuơng (gdtd.vn)

Các tin khác

Xem thêm...
Danh mục tin tức
Trang riêng
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: