Tin tức - PHỔ BIẾN - GIÁO DỤC PHÁP LUẬT/
Thành phố Phủ lý tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 4 năm 2014.

18 - 08-2014

          Trong thời gian 4 ngày từ ngày 20 - 23/6/2014, các cán bộ thuộc đối tượng 4 là chuyên viên phòng GD&ĐT, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THCS, trường Tiểu học, trường mầm non trên địa bàn Thành phố được học tập 7 chuyên đề gồm: Chuyên đề 1: về chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Chuyên đề 2: Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Chuyên đề 3: Một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc Phòng an ninh. Chuyên đề 4: Quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới quốc gia Việt nam trong thời kỳ mới. Chuyên đề 5: Các trạng thái quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. Chuyên đề 6: Một số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam. Chuyên đề 7: Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội và cuối cùng các học viên sẽ viết thu hoạch đánh giá kết quả khóa học.

Thông qua lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh lần này sẽ giúp các học viên nghiên cứu những kiến thức cơ bản về quan điểm, đường lối quân sự trong chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam; Một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh; Quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong thời kỳ mới. Qua đó, giúp các học viên nâng cao nhận thức về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh của cơ quan, đơn vị góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân của địa phương ngày càng vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết thúc lớp học 31,7% học viên đạt loại giỏi, 68,3% học viên đạt loại khá./.

Thúy Nga - Đức Quang (phuly.gov.vn)

Các tin khác

Xem thêm...
Danh mục tin tức
Trang riêng
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: