Tin tức - TIN GIÁO DỤC/
Bồi dưỡng lý luận chính trị hè dành cho cán bộ lãnh đạo quản lý và giáo viên ngành GD-ĐT Thành phố năm 2017.

10 - 08-2017

               

              Dự lớp bồi dưỡng có đồng chí Nguyễn Đình Kiểm - Trưởng phòng Giáo dục Lý luận chính trị - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đ/c Bùi Văn Hùng - ủy viên BTV Tỉnh ủy- Bí thư Thành ủy- Chủ tịch HĐND Thành phố, đ/c Nguyễn Anh Chức – Tỉnh ủy viên – chủ tịch UBND Thành phố, đồng chí  Phạm Văn Quân – ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ, lãnh đạo phòng Giáo dục & Đào tạo Thành phố, lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố, cán bộ quản lý và giáo viên của các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố.

 

Tham gia lớp học, các đồng chí cán bộ, giáo viên sẽ được tìm hiểu 04 chuyên đề trong 2 buổi học bao gồm: Chuyên đề 1: Cách nhận diện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ đảng viên và những biện pháp phòng chống theo quan điểm Nghị quyết TW4(khóa XII) của Đảng; Chuyên đề 2: Nhận diện và phương pháp đấu tranh với các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta trong giai đoạn cách mạng hiện nay; Chuyên đề 3: Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của tỉnh, của Thành phố; Chuyên đề 4: Các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ năm học 2017 - 2018 theo kế hoạch của ngành Giáo dục &Đào tạo.

Kết thúc lớp học tất cả các đ/c CBGV viết thu hoạch tại trường và nộp về phòng GDĐT qua các tổ chuyên môn. Đợt học tập lý luận chính trị hè cho cán bộ quản lý và giáo viên trên địa bàn Thành phố  năm 2017 được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định. Các học viên của lớp được tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất để tiếp thu bài giảng.

Thông qua lớp bồi dưỡng lý luận chính trị nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm của nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trong giai đoạn mới; Bồi dưỡng những nội dung cơ bản, những quan điểm của Đảng trong các Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước; Đồng thời nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ CBGV toàn ngành trong quá trình đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững chất lượng GD&ĐT trên địa bàn thành phố./.

TXT

Các tin khác

Xem thêm...
Danh mục tin tức
Trang riêng
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: