Tin tức - GIÁO DỤC TIỂU HỌC/
Trường TH Minh Khai tổ chức các trò chơi dân gian cho học sinh

22 - 04-2018

 

Một số hình ảnh hoạt động tổ chức trò chơi dân gian ở trường TH Minh Khai