CMCN 4.0 là một thời cơ nhưng để không bỏ lỡ, các trí thức, nhà khoa học trong nước cần có khát vọng, lòng tin và hãy là người trong cuộc.( PTT. VŨ ĐỨC ĐAM)

Thứ tư, 08/04/2020 13:39:31

Video sự kiện

GIỜ DẠY LỊCH SỬ - TRƯỜNG HỌC MỚI - TRƯỜNG THCS NGÔ VĂN SỞ - THÀNH PHỐ LÀO CAI
PHẦN THI KÊ CHUYỆN - HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ - HUYỆN THANH LIÊM
HỘI THI TIẾNG HÁT GIÁO VIÊN HUYỆN THANH LIÊM - CỤM THANH HƯƠNG 2015
[MN THANH LƯU-TL] DIỄN VĂN KHAI TRƯỜNG

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 49

Tổng truy cập: 362282

Tin tức : TỔ CHỨC CÁN BỘ/

[GDTHANHLIEM] TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN THPT HẠNG III, THCS HẠNG III, GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG IV, GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG IV NĂM 2019

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung

Chi tiết

(GDĐTTTHANHLIEM)THÔNG BÁO Tuyển dụng giáo viên tiểu học hạng IV, giáo viên mầm non hang IV cho các đơn vị sự nghiệp ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Liêm, năm 2017

(GDĐTTTHANHLIEM)Căn cứ Văn bản số: 2564/UBND-NC ngày 11 tháng 9 năm 2017 của ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam phê duyệt Kế hoạch số 505/KH-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2017 của ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm về việc triển khai tuyển dụng giáo viên tiểu học hạng IV, giáo viên mầm non hạng IV, năm 2017; ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm thông báo như sau:

Chi tiết

(GD&ĐT THANH LIÊM)KẾ HOẠCH: Công tác pháp chế năm học 2015- 2016

A- CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH Nghị định số 55/2011/NĐ-CP, ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Chi tiết

V/v nâng phụ cấp thâm niên và và nâng lương đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục đợt II năm 2015

Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trong toàn huyện. Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục và Thông tư số 68/2011/TTLT-BGĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH

Chi tiết

( GD&ĐT Thanh Liêm) Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2015- 2020 theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính Phủ

( GD&ĐT Thanh Liêm) Thực hiện Kế hoạch số 1266/KH-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Nam về triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Phòng GD&ĐT Thanh Liêm xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2015 đến hết năm 2021

Chi tiết

V/v bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn và tổ văn phòng tại các trường Mầm non, Tiểu học và THCS năm học 2015- 2016

Căn cứ Điều lệ trường Mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 07/4/2008, Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2010 và Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 23/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Chi tiết