CMCN 4.0 là một thời cơ nhưng để không bỏ lỡ, các trí thức, nhà khoa học trong nước cần có khát vọng, lòng tin và hãy là người trong cuộc.( PTT. VŨ ĐỨC ĐAM)

Thứ tư, 26/06/2019 09:31:39

Video sự kiện

GIỜ DẠY LỊCH SỬ - TRƯỜNG HỌC MỚI - TRƯỜNG THCS NGÔ VĂN SỞ - THÀNH PHỐ LÀO CAI
PHẦN THI KÊ CHUYỆN - HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ - HUYỆN THANH LIÊM
HỘI THI TIẾNG HÁT GIÁO VIÊN HUYỆN THANH LIÊM - CỤM THANH HƯƠNG 2015
[MN THANH LƯU-TL] DIỄN VĂN KHAI TRƯỜNG

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 4

Hôm nay: 91

Tổng truy cập: 329643

Tin tức : CÔNG ĐOÀN/

(GD&ĐT THANH LIÊM) TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2014 - 2015 PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2015-2016

Ngày đăng : 18-11-2015

Ngày 17 tháng 11 năm 2015, Phòng GD&ĐT Huyện Thanh Liêm đã tổ chức HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2014 - 2015 và PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2015-2016" 

Dưới đây là toàn văn báo cáo và những hình ảnh của Hội nghị:

CÁC TIẾT MỤC VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ

 

 

 

 

Ông Nguyễn Đức Khánh - Huyện Uỷ viên - Trưởng phòng GD&ĐT Thanh Liêm  TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2014 - 2015 và triển khai PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2015-2016

 

 

BÁO CÁO

 TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2014 - 2015

PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2015-2016

 

Năm học 2014-2015 là năm học thứ hai toàn ngành Giáo dục triển khai quán triệt học tập và thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương 8 khoá XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”; thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt- Học tốt”. Được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam; của Thường trực huyện uỷ, HĐND và lãnh đạo UBND huyện cùng sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã khắc phục khó khăn thực hiện tốt các phong trào thi đua trong năm học. Tại hội nghị này ngành Giáo dục và Đào tạo huyện xin báo cáo tóm tắt những kết quả đạt được trong phong trào thi đua “Hai tốt” năm học 2014-2015 và phương hướng công tác thi đua năm học2015-2016.

Phần thứ nhất:

NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA “HAI TỐT”

 NĂM HỌC 2014 - 2015

1. Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/11/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Năm học 2014-2015, ngành Giáo dục huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua khen thưởng. Với nhận thức: Thi đua là hình thức tốt nhất, là động lực để thực hiện nhiệm vụ chính trị động viên tinh thần, khích lệ cán bộ, viên chức và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao vì vậy phong trào thi đua “Hai tốt” của ngành Giáo dục-Đào tạo huyện liên tục có những chuyển biến tích cực và đạt được những thành tích rất đáng khích lệ.

 Toàn ngành đã tích cực thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/11/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ và kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chỉ đạo các trường học trong toàn huyện tiếp tục đưa tài liệu Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Bộ GD&ĐT biên soạn vào các buổi sinh hoạt tập thể, sinh hoạt Đội với nhiều hình thức phong phú.

Toàn ngành đã tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2010-2015 biểu dương kịp thời những nhân tố mới, những tập thể và cá nhân xuất sắc trong các phong trào thi đua; chọn cử các tập thể và cá nhân tiêu biểu tham dự Hội nghị thi đua yêu nước của Huyện và của Sở Giáo dục tạo động lực cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành trong giai đoạn mới, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các trường.

2. Thực hiện Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

 Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” tiếp tục được duy trì và trở thành hoạt động thường xuyên trong các nhà trường thể hiện ở việc thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tự làm đồ dùng dạy học, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nghiêm túc trong kiểm tra thi cử, khách quan trong việc đánh giá xếp loại học sinh.... Các nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể trong việc phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi; động viên khuyến khích học sinh đi học, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học. Cuộc vận động đã góp phần quan trọng thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các nhà trường và nhiều trường hăng hái thi đua, phấn đấu trở thành tập thể điển hình được hội đồng thi đua các cấp khen thưởng.

 Phong trào tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phấn đấu trở thành giáo viên giỏi đã được các thầy giáo, cô giáo tích cực tham gia. Công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý luôn được quan tâm vì vậy tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn ở các cấp học đều đạt 100% và trên chuẩn ngày càng tăng: Mầm non: 80%; Tiểu học: 96,8%; THCS: 65,7%. Đặc biệt toàn ngành luôn coi trọng việc thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”: 100% giáo viên dạy các khối 3,4,5,6 đã được bồi dưỡng và đều đạt trình độ từ B2 trở lên; đã tổ chức được nhiều lớp tập huấn và hội thảo chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh. Nhiều cán bộ quản lý, giáo viên và công nhân viên có sáng kiến kinh nghiệm đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy học, cải tiến phương pháp làm việc với những nội dung thiết thực, có khả năng áp dụng và nhân rộng phù hợp với điều kiện của địa phương; trong năm học Hội đồng chấm SKKN cấp ngành đã xem xét đánh giá: 326 SKKN, trong đó xếp loại A: 69, loại B: 158, loại C: 97, loại D: 02; có 17 SKKN tiêu biểu được đưa lên Hội đồng SKKN cấp tỉnh xem xét, 05 SKKN được Sở Khoa học công nghệ cấp giấy chứng nhận. Qua công tác viết SKKN đã có tác dụng thúc đẩy áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào giáo dục mang lại hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các nhà trường.

Thực hiện Tiểu Đề án 2 "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong nhà trường giai đoạn 2010-2015" theo đúng kế hoạch với nhiều hình thức, nội dung hoạt động phong phú. Toàn ngành đã tích cực tham gia cuộc thi Viết về cô giáo hôm nay dự thi cấp tỉnh với số lượng và chất lượng giải cao nhất tỉnh, đạt 11 giải (01 giải Nhất- THCS Đinh Công Tráng; 03 giải Nhì, 05 giải Ba và 02 giải Khuyến khích). Tham gia cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do huyện tổ chức đạt 4 giải cá nhân trong đó có 01 giải Nhất (THCS Kiện Khê).

3. Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, công tác phổ cập giáo dục

Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tiếp tục được các trường duy trì thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Toàn ngành coi đây là giải pháp quan trọng trong việc giáo dục toàn diện học sinh, nhất là giáo dục truyền thống văn hóa, đạo đức, nhân cách cho học sinh. Các trường học trong toàn huyện tiếp tục đảm nhận chăm sóc, bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa ở địa phương. Các trò chơi dân gian, các bài hát, điệu múa truyền thống của dân tộc, địa phương được đưa vào trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp ở các trường. Không những vậy các trường còn tích cực thực hiện lồng ghép kiến thức về biển đảo, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; Luật An toàn giao thông; Luật phòng, chống ma túy... vào nội dung các môn học. Triển khai thực hiện phát triển chương trình giáo dục phổ thông đối với 02 trường THCS và nhân rộng có hiệu quả mô hình trường học Việt Nam mới (VNEN) ở 04 trường Tiểu học.

Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm: Tính đến tháng 10/2015: Toàn huyện đã có 39/53 trường đạt chuẩn, đạt 73,6% (Mầm non 9/17 trường=47% trong đó có 03 trường đạt mức độ 2; Tiểu học 18/18 trường=100% trong đó có 5 trường đạt mức độ 2; THCS 12/18 trường= 66,7%) tăng 02 trường so với năm học trước (THCS Thanh Phong và MN Thanh Hương). Toàn huyện có 17/17 xã có trường chuẩn; trong đó 07 xã cả 03 cấp học đều đạt chuẩn (Liêm Cần, Thanh Thuỷ, Thanh Nguyên, Thanh Hà, Thanh Lưu, Thanh Phong và Thanh Hương).

Các trường tiểu học đều thực hiện tốt phương pháp “Bàn tay nặn bột”; trường tiểu học Thanh Lưu tiếp tục áp dụng mô hình trường học mới (VNEN) theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và 03 trường nhân rộng mô hình đạt hiệu quả.

 Công tác phổ cập giáo dục tiếp tục được duy trì vững chắc và có bước phát triển: Huyện tiếp tục được công nhận đạt Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và phổ cập tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2; phổ cập THCS được giữ vững và ngày càng nâng cao. Các đơn vị làm tốt công tác phổ cập, huy động, duy trì sĩ số tiêu biểu ở ngành học mầm non có: Liêm Thuận, Thanh Nguyên, Kiện Khê, Thanh Hải; cấp Tiểu học có: Liêm Phong, Thanh Hải, Liêm Thuận; cấp THCS có: Thanh Hà, Thanh Lưu, Thanh Hương…

4. Phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”, toàn ngành đã tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Chú trọng công tác giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống chấp hành pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội trong học sinh. Phong trào “Hội giảng”, “Hội học” đã được các trường tích cực phát động và tham gia nhân dịp các ngày lễ lớn tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” có hiệu quả.

* Kết quả thi giáo viên giỏi:

- Ngành học Mầm non thi giáo viên giỏi cấp huyện với 40 giáo viên tham gia dự thi đều được xếp loại giỏi;

- Cấp Tiểu học thi giáo viên giỏi cấp huyện với 18/22 giáo viên dự thi được xếp loại giỏi; 04/05 giáo viên dự thi cấp tỉnh được xếp loại giỏi.

- Cấp THCS thi giáo viên giỏi cấp huyện với 41/43 GV được xếp loại giỏi; thi giáo viên giỏi cấp tỉnh với 05 giáo viên dự thi đều được xếp loại giỏi.

* Kết quả thi HSG cấp tỉnh:

- Cấp Tiểu học: Thi tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh lớp 5 đạt 17 giải (01 giải nhất; 02 giải nhì; 02 giải ba và 12 giải khuyến khích).

- Cấp Trung học cơ sở: Thi HSG văn hoá lớp 9 cấp tỉnh đạt 36 giải (02 nhất, 13 giải nhì, 09 giải ba, 12 giải khuyến khích); đặc biệt môn Toán và môn Ngữ văn được xếp thứ nhất, môn Vật lý được xếp thứ nhì đồng đội. Thi Olympic Tiếng Anh trên Internet đạt 06 giải (02 giải ba, 04 khuyến khích); Thi tài năng tiếng Anh đạt 03 giải khuyến khích. Thi TDTT đạt 03 giải (01 giải ba, 02 khuyến khích). Thi Khoa học kỹ thuật với 03 dự án, đạt 02 giải ba và 01 giải khuyến khích. Trường THCS Đinh Công Tráng thi vào lớp 10 chuyên có trên 30 học sinh đỗ vào trường chuyên Biên Hoà- Hà Nam.

Các trường có nhiều cố gắng trong phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi đó là: THCS Đinh Công Tráng, THCS Thanh Hương, THCS Liêm Túc, THCS Thanh Hải,  Tiểu học Thanh Lưu… 

 Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể tiêu biểu: Ngành học Mầm non có các trường: Liêm Thuận, Thanh Nguyên, Thanh Hương, Liêm Sơn; Cấp tiểu học có các trường: Thanh Lưu, Thanh Hải, Thanh Hương, Liêm Phong; Cấp THCS có các trường: Thanh Hương, Liêm Cần, Liêm Túc, Thanh Hà; Ngành học GDTX tiêu biểu là các đơn vị: Thanh Nguyên, Thanh Thuỷ, Thanh Hà,…đã thể hiện rõ sự vươn lên trong phong trào thi đua góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Với những thành tích nổi bật trên, toàn ngành giáo dục huyện đã được Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, cụ thể:

* Kết quả thi đua của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện: Toàn ngành hoàn thành và hoàn thành tốt 15/15 lĩnh vực công tác, trong đó có 11/15 chỉ tiêu xếp loại xuất sắc; Cơ quan Phòng đạt Tập thể Lao động xuất sắc được UBND tỉnh tặng bằng khen. Toàn ngành được Hội đồng thi đua khen thưởng cấp trên xét công nhận các danh hiệu cho:

11 Tập thể Lao động xuất sắc, 57 Tập thể Lao động tiên tiến;

02 Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 218 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở;

Bộ GD-ĐT tặng bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân;

UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho 02 đơn vị; tặng bằng khen cho 03 tập thể và 04 cá nhân;

Sở GD-ĐT tặng giấy khen cho 19 tập thể và 24 cá nhân;

UBND huyện tặng giấy khen cho 21 tập thể và 29 cá nhân;

Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 01 cá nhân; Chủ tịch Nước tặng Huân chương lao động hạng ba cho 01 cá nhân.

* Kết quả thi đua của Công đoàn ngành giáo dục huyện:

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng bằng khen cho 01 tập thể;        

Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ xuất sắc cho 01 tập thể; tặng bằng khen cho 04 tập thể và 03 cá nhân;

Công đoàn giáo dục tỉnh tặng giấy khen 04 tập thể và 11 cá nhân;

14 Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc; 30 Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh.

 

 

 

Đánh giá chung

Phong trào thi đua “Hai tốt” của Ngành giáo dục và đào tạo huyện trong năm học vừa qua đã đạt được nhiều kết quả rất đáng trân trọng, xứng đáng với sự quan tâm của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các xã, thị trấn; thể hiện rõ sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên và học sinh. Công tác tổ chức chỉ đạo thực hiện thi đua, khen thưởng của ngành đã có những chuyển biến mạnh mẽ: nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua được đổi mới phù hợp với đặc điểm tình hình của từng trường. Phát động phong trào thi đua thiết thực gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của các trường. Kết hợp phát động phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề thiết thực hiệu quả. Có kế hoạch cụ thể, sơ kết, tổng kết, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu đề nghị khen thưởng kịp thời. Coi trọng khen thưởng các thầy giáo, cô giáo trực tiếp giảng dạy có thành tích xuất sắc trong các hoạt động giáo dục, chú ý nhân điển hình tiên tiến.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi đua khen thưởng trong năm học vừa qua vẫn còn một số tồn tại đó là: Nhận thức về công tác thi đua khen thưởng ở một số đơn vị vẫn còn hạn chế; việc tập huấn về công tác thi đua chưa thực hiện thường xuyên; phong trào thi đua chưa thực sự sôi nổi và liên tục. Công tác phổ biến các văn bản thi đua tới cán bộ, giáo viên, nhân viên ở một số trường chưa thường xuyên, kịp thời; việc nghiên cứu, tổ chức thực hiện các văn bản thi đua đôi khi còn chậm. Việc đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng có đơn vị còn chưa bám sát các văn bản hướng dẫn; công tác nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ chính trị chưa được đồng đều; việc tuyên truyền áp dụng các sáng kiến kinh nghiệm vào thực tế giảng dạy còn đạt hiệu quả thấp.

Từ thực tế chỉ đạo phong trào thi đua năm học vừa qua, ngành giáo dục huyện rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình hiện nay để đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khoá XI; Chỉ thị 34/CT-BCT ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về công tác thi đua, khen thưởng. Gắn trách nhiệm của chi bộ Đảng, chính quyền và các đoàn thể, trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường trong công tác thi đua khen thưởng.

Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với chức năng nhiệm vụ đặc điểm tình hình của từng trường. Phát động phong trào thi đua thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị. Đổi mới công tác khen thưởng trước hết phải chuyển dần hình thức khen thưởng theo thủ tục hành chính sang hình thức khen thưởng chuyên đề, đột xuất, lựa chọn các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc để đề nghị khen thưởng kịp thời.

Chú trọng việc phát hiện, xây dựng điển hình và có nhiều hình thức biểu dương tôn vinh các điển hình tiên tiến, tạo sức lan toả trong toàn xã hội; lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

Nhân dịp này, Hội đồng thi đua khen thưởng và toàn ngành GD&ĐT Thanh Liêm xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự chỉ đạo, giúp đỡ của Sở Giáo dục-Đào tạo, Công đoàn Giáo dục tỉnh Hà Nam; của Huyện uỷ, HĐND và UBND huyện, sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, nhân dân các xã, thị trấn.

Xin đề nghị Hội nghị nhiệt liệt biểu dương các tập thể, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý và các em học sinh đã đóng góp nhiều thành tích góp phần quan trọng làm nên những kết quả tốt đẹp trong năm học 2014-2015.

 

Phần thứ hai:

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

NĂM HỌC 2015 - 2016

Năm học 2015-2016 tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương 8 khóa XI, Chương trình hành động về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ; là năm học đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ XXIX, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX; căn cứ Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 của Bộ GD-ĐT và Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Sở Giáo dục-Đào tạo Hà Nam. Đó là những căn cứ quan trọng để ngành chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. Toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt- Học tốt” và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi đua, khen thưởng, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục triển khai tổ chức học tập và quán triệt tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI; Chỉ thị số 34/CT-BCT ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về công tác thi đua, khen thưởng và các văn bản của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của huyện về công tác thi đua, khen thưởng.

2. Xây dựng các phong trào thi đua, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, chú ý khen thưởng đột xuất, khen chuyên đề, quan tâm đến người trực tiếp giảng dạy, các tập thể, cá nhân có sự cố gắng vươn lên, có chuyển biến tích cực so với năm học trước.

Căn cứ các quy định của pháp luật và điều kiện thực tế, các nhà trường chủ động xây dựng các tiêu chí để phát hiện, bồi dưỡng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ở các cấp học, đảm bảo thiết thực công khai, minh bạch đúng người, đúng việc, có tác dụng tốt trong việc động viên khích lệ, thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; kịp thời biểu dương và trình cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời.

Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

3. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua yêu nước. Gắn kết chặt chẽ nội dung thi đua với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Phong trào thi đua “Hai tốt” gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, sâu rộng, hiệu quả ở tất cả các trường học.

4. Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự quản lý Nhà nước đối với công tác thi đua khen thưởng, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với các đoàn thể trong việc vận động quần chúng tích cực tham gia thi đua. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp tục đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua đã tổng kết thành các hoạt động thường xuyên của ngành.

5. Kiện toàn sắp xếp bộ máy tổ chức làm công tác thi đua khen thưởng, bảo đảm những người làm công tác này phải có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, có tâm huyết, trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luật. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng.

6. Toàn ngành quyết tâm giữ vững các danh hiệu thi đua khen thưởng đã đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt 15 lĩnh vực công tác theo quy định của Sở GD&ĐT, trong đó ít nhất có 12 lĩnh vực đạt xuất sắc; toàn ngành đạt danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc.

Để thực hiện được mục tiêu và nội dung thi đua trên, mỗi đơn vị và cá nhân trong toàn ngành cần năng động, sáng tạo, tìm tòi các phương thức tổ chức, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước thật sôi nổi, có hiệu quả chất lượng cao, lượng hoá các chỉ tiêu nội dung thi đua, thực hiện đầy đủ quy trình đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng đúng luật định của Nhà nước. Cụ thể hoá nội dung cho sát với từng đối tượng tham gia phong trào thi đua. Làm tốt công tác tuyên truyền biểu dương người tốt, việc tốt, các gương điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm tốt và những việc làm có hiệu quả của các nhân tố mới để nhân rộng trong toàn ngành.

Tại hội nghị này, Hội đồng thi đua khen thưởng của ngành trân trọng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam; Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện; các ban, ngành, đoàn thể, các cấp uỷ Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm, chăm lo, đầu tư nhiều hơn nữa cho giáo dục. Hội đồng thi đua của ngành kêu gọi toàn thể các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh, các nhà quản lý giáo dục hưởng ứng phong trào thi đua “Hai tốt” quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2015-2016 để đáp ứng với lòng mong mỏi và niềm tin của Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Liêm đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Được sự quan tâm của Sở Giáo dục-Đào tạo, Công đoàn Giáo dục tỉnh Hà Nam dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, sự quan tâm phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, của cấp uỷ đảng, chính quyền các xã, thị trấn; cùng với sự phát huy nội lực của toàn ngành, chúng ta tin tưởng rằng phong trào thi đua “Hai tốt” năm học 2015-2016 của ngành Giáo dục huyện sẽ đạt được nhiều thành tích mới./.

 

 

 

Lại Việt Dũng

Xem thêm...