Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ(GALILEO)

Thứ sáu, 22/06/2018 18:07:14

Video sự kiện

GIỜ DẠY LỊCH SỬ - TRƯỜNG HỌC MỚI - TRƯỜNG THCS NGÔ VĂN SỞ - THÀNH PHỐ LÀO CAI
PHẦN THI KÊ CHUYỆN - HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ - HUYỆN THANH LIÊM
HỘI THI TIẾNG HÁT GIÁO VIÊN HUYỆN THANH LIÊM - CỤM THANH HƯƠNG 2015
[MN THANH LƯU-TL] DIỄN VĂN KHAI TRƯỜNG

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 4

Hôm nay: 71

Tổng truy cập: 254226

Tin tức : THI ĐUA KHEN THƯỞNG/

(GD ĐT-THANHLIEM) KẾT QUẢ THI ĐUA NĂM HỌC 2015-2016

Ngày đăng : 03-09-2016

    UBND HUYỆN THANH LIÊM

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số 35/TBTĐ-PGDĐT

              Thanh Liêm, ngày 29 tháng 8  năm 2016

 

THÔNG BÁO

Kết quả Thi đua năm học 2015-2016

                       

   Kính gửi: Các đ/c lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo.

           

   A. Khen thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 I. Danh hiệu "Cờ thi đua xuất sắc": Quyết định số 2861/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

              Trường TH Thanh Hương - Huyện Thanh Liêm

            II. Bằng Khen: Quyết định số 2867/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

     * Tập thể: 02 đơn vị

               1. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

               2. Trường Mầm non Thanh Hương

     * Cá nhân: 03 người

                 1. Bà: Vũ Thị Thu Nga, Chuyên viên Phòng GD & ĐT

                2. Bà: Đỗ Thị Ngọc, Hiệu trưởng Trường TH Thanh Hương

                3. Bà: Hoàng Thị Bích, Giáo viên Trường THCS Đinh Công Tráng

B. Khen thưởng cấp Tỉnh: Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam

I. Danh hiệu "Cờ thi đua xuất sắc"

                   Trường THCS Thanh Hương - Huyện Thanh Liêm

II. Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"

 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
 2. Trường Tiểu học Thanh Hương
 3. Trường Tiểu học Thanh Hải
 4. Trường Mầm non Thanh Hương
 5. Trường Mầm non Kiện Khê
 6. Trường Tiểu học Liêm Phong
 7. Trường THCS Liêm Cần
 8. Trường THCS Thanh Lưu
 9. Trường Mầm non Liêm Thuận
 10. Trường THCS  Thanh Tâm
 11. Trường Tiểu học Thanh Lưu
 12. Trường Mầm non Thanh Thủy.

III. Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh": 03 người

1. Ông: Vũ Văn Hải – Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo

2. Ông: Đỗ Trường Giang – Phó Hiệu trưởng trường THCS Thanh Hương

3. Bà: Đinh Thị Hiên – Giáo viên trường THCS Thanh Hương

           IV. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng Khen.

* Tập thể: 03 đơn vị

 1. Trường Tiểu học Thanh Hương

            2. Trường THCS Liêm Cần

            3. Trường Tiểu học Liêm Phong

     * Cá nhân: 08 người

1. Bà: Nguyễn Ngọc Hoàn

Chuyên viên

Phòng GD & ĐT

2. Ông:  Đinh Tiến Thành

Chuyên viên

Phòng GD & ĐT

3. Bà: Nhữ Thị Hồng Mận

Hiệu trưởng

Trường TH Thanh Hải

4. Bà:  Đào Thị Nhiên

Hiệu trưởng

Trường THCS Liêm Cần

5. Bà: Lại Thị Tuyết

Hiệu trưởng

Trường TH Liêm Phong

6. Bà:  Dương Thị Thuý Hiền

Hiệu trưởng

Trường MN Kiện Khê

7. Ông:  Nguyễn Văn Cộng

Giáo viên

TrườngTHCS Thanh Hương

8. Ông: Nguyễn Anh Tuấn

Giáo viên

Trường TH Thanh Lưu

 

C. Tặng Giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo: Quyết định số 1036/QĐ-SGDĐT ngày 13 tháng 7 năm 2016 của Giám Đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam.    

   I. Tập thể: 08 đơn vị

1

Trường Mầm non Thanh Hải, Thanh Liêm, Hà Nam

2

Trường Mầm non Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam

3

Trường Tiểu học Thanh Bình, Thanh Liêm, Hà Nam

4

Trường Tiểu học Liêm Thuận, Thanh Liêm, Hà Nam

5

Trường THCS Thanh Thủy, Thanh Liêm, Hà Nam

6

Trường THCS Thanh Lưu, Thanh Liêm, Hà Nam

7

Trường THCS Liêm Thuận, Thanh Liêm, Hà Nam

8

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Liêm, Hà Nam

 

        

         II. Cá nhân: 26 người

1

Nguyễn Thị Lảo

Hiệu trưởng

Trường  MN Thanh Hải

2

Phạm Thị Huệ

Phó Hiệu trưởng

Trường MN Thanh Hải

3

Trần Thị Minh Châu

Hiệu trưởng

 Trường MN Thanh Tâm

4

Nguyễn Thị Lánh

Hiệu trưởng

Trường  MN Thanh Thủy

5

Lê Thị Hà

Phó Hiệu trưởng

Trường  MN Kiện Khê

6

Nguyễn Thị Tươi

Giáo viên

Trường MN Liêm Thuận

7

Dương Thị Tuyền

Giáo viên

Trường MN Liêm Thuận

8

Nguyễn Thị Khôi

Phó Hiệu trưởng 

Trường TH Liêm Phong

9

Nguyễn Thị Phượng

Hiệu trưởng

Trường THLiêm Thuận

10

Nguyễn Văn Long

Phó Hiệu trưởng

Trường TH Thanh Lưu

11

Nguyễn Thị Kim Thành

Giáo viên

Trường TH Thanh Tân

12

Đỗ Thị Ngọc

Hiệu trưởng

 Trường TH Thanh Hương

13

Vũ Thị Lệ

Giáo viên

Trường TH Thanh Hải

14

Phạm Thị Thủy

Giáo viên

Trường TH Thanh Hải

15

Trần Thị Thanh Hà

Giáo viên

Trường THCS Thanh Hương

16

Tô Thị Phượng

Giáo viên

Trường THCS Thanh Hương

17

Trịnh Thị Lương

Giáo viên

Trường THCS Thanh Nguyên

18

Nguyễn Văn Dân

Giáo viên

Trường THCS Thanh Tâm

19

Đỗ Văn Uy

Giáo viên

Trường THCS Đ. Công Tráng

20

Nguyễn T. Thúy Hường

Giáo viên

Trường THCS Đ. Công Tráng

21

Nguyễn Thị Thúy Dung

Giáo viên

Trường THCS Thanh Lưu

22

Vũ Văn Hải

Chuyên viên

 Phòng Giáo dục và Đào tạo

23

Nguyễn Đức Lộc

Chuyên viên

 Phòng Giáo dục và Đào tạo

24

Vũ Thị Nga

Chuyên viên

 Phòng Giáo dục và Đào tạo

25

Đoàn Thị Cần

Chuyên viên

 Phòng Giáo dục và Đào tạo

26

Hoàng Thọ Thành

Chuyên viên

 Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

D. Khen thưởng của huyện: Quyết định số 730/QĐ-UBND  ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm

I. Danh hiệu tập thể lao động tiên tiến: 46 tập thể

1

Trường Mầm non Liêm Thuận

 

2

Trường Mầm non Kiện Khê

 

3

Trường Mầm non Thanh Hương

 

4

Trường Mầm non Thanh Thủy

 

5

Trường Mầm non Liêm Sơn

 

6

Trường Mầm non Thanh Hải

 

7

Trường Mầm non Thanh Phong

 

8

Trường Mầm non Thanh Lưu

 

9

Trường Mầm non Thanh Nghị

 

10

Trường Mầm non Thanh Bình

 

11

Trường Mầm non Thanh Tâm

 

12

Trường Tiểu học Thanh Hải

 

13

Trường Tiểu học  Thanh Hương

 

14

Trường Tiểu học Liêm Phong

 

15

Trường Tiểu học Thanh Lưu

 

16

Trường Tiểu học Thanh Bình

 

17

Trường Tiểu học  Thanh Hà

 

18

Trường Tiểu học A Kiện Khê

 

19

Trường Tiểu học B Kiện Khê

 

20

Trường Tiểu học Thanh Tân

 

21

Trường  Tiểu học  Liêm Sơn

 

22

Trường Tiểu học Liêm Thuận

 

23

Trường Tiểu học Thanh Tâm

 

24

Trường Tiểu học Liêm Cần

 

25

Trường THCS Thanh Hương

 

26

Trường THCS Thanh Tâm

 

27

Trường THCS Liêm Cần

 

28

Trường THCS Thanh Lưu

 

29

Trường THCS Thanh Nguyên

 

30

Trường THCS Thanh Phong

 

31

Trường THCS Thanh Tân

 

32

Trường THCS Thanh Thuỷ

 

33

Trường THCS  Liêm  Sơn

 

34

Trường THCS  Liêm  Thuận

 

35

Trường THCS  Thanh Hà

 

36

Trường THCS Kiện Khê

 

37

Trường THCS Thanh Nghị

 

38

Trường THCS Đinh Công Tráng

 

39

Ngành GDTX Thanh Hà

 

40

Ngành GDTX Thanh Thuỷ

 

41

Ngành GDTX  Liêm Cần

 

42

Ngành GDTX Thanh Nguyên

 

43

Ngành GDTX Thanh Nghị

 

44

Ngành GDTX  Liêm Sơn

 

45

Ngành GDTX Thanh Hương

 

46

Cơ quan phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

 1. Danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở: 206 người 

 

1

Nguyễn Thị Hanh

Mầm non Thanh Bình

 

2

Lê Thị Thành

Mầm non Thanh Bình

 

3

Lê Thị Xuân Ngân

Mầm non Thanh Hà

 

4

Hoàng Thị Huệ

Mầm non Thanh Hà

 

5

Lê Thị Mai Thủy

Mầm non Thanh Hà

 

6

Lê Thị Hòa

Mầm non Thanh Hà

 

7

Nguyễn Thị Lảo

Mầm non Thanh Hải

 

8

Phạm Thị Huệ

Mầm non Thanh Hải

 

9

Dương Thị Hương

Mầm non Thanh Hải

 

10

Vũ Thị Thuỷ

Mầm non Thanh Hải

 

11

Nguyễn Thị Hoa

Mầm non Thanh Hải

 

12

Phạm Thị Thuý Hiền

Mầm non Thanh Hương

 

13

Nguyễn Thị Mai

Mầm non Thanh Hương

 

14

Nguyễn Thị Ngoan

Mầm non Thanh Hương

 

15

Lê Thị Thanh Huyền

Mầm non Thanh Hương

 

16

Phạm Thị Đào

Mầm non Thanh Hương

 

17

Tạ Thị Phương

Mầm non Thanh Nguyên

 

18

Phạm Thị Thu

Mầm non Thanh Nguyên

 

19

Phạm Thị Thu Thủy

Mầm non Thanh Phong

 

20

Đỗ Thị Thư

Mầm non Thanh Phong

 

21

Nguyễn Thị Vân Oanh

Mầm non Thanh Phong

 

22

Trần Thị Minh Châu

Mầm non Thanh Tâm

 

23

Nguyễn Thị Hạ

Mầm non Thanh Tâm

 

24

Dương Thị Hà

Mầm non Thanh Tâm

 

25

Nguyễn Thị Lanh

Mầm non Thanh Tân

 

26

Nguyễn Thị Vân Anh

Mầm non Thanh Tân

 

27

Nguyễn Thị Lánh

Mầm non Thanh Thủy

 

28

Vũ Thị Phương

Mầm non Thanh Thủy

 

29

Dương Thị Hiên

Mầm non Thanh Thủy

 

30

Lê Thị Mai Chi

Mầm non Thanh Thủy

 

31

Lương Thị Sen

Mầm non Thanh Thủy

 

32

Trần Thị Tâm

Mầm non Thanh Thủy

 

33

Lê Thị Năm

Mầm non  Thanh Lưu

 

34

Phạm Thị Huế

Mầm non Thanh Lưu

 

35

Nguyễn Thị Lan

Mầm non Thanh Nghị

 

36

Vũ Thị Thảo

Mầm non Thanh Nghị

 

37

Lại Thị Phượng

Mầm non Thanh Nghị

 

38

Đỗ Thị Năm

Mầm non Liêm Cần

 

39

Nguyễn Thị Loan

Mầm non Liêm Cần

 

40

Lại Thị Nga

Mầm non Liêm Cần

 

41

Nguyễn Thị Minh Lành

Mầm non Liêm Sơn

 

42

Phạm Thị Hường

Mầm non Liêm Sơn

 

43

Trần Thị Minh Xuyến

Mầm non Liêm Sơn

 

44

Phạm Thị Phương Thanh

Mầm non Liêm Sơn

 

45

Lại Thị Dung

Mầm non Liêm Thuận

 

46

Nguyễn Thị Sáu

Mầm non Liêm Thuận

 

47

Nguyễn Thị Hương

Mầm non Liêm Thuận

 

48

Vũ Thị Năm

Mầm non Liêm Thuận

 

49

Đỗ Thị Lụa

Mầm non Liêm Thuận

 

50

Dương Thị Tuyền

Mầm non Liêm Thuận

 

51

Tô Thị Cúc

Mầm non Liêm Túc

 

52

Đỗ Thị Tuyến

Mầm non Liêm Túc

 

53

Nguyễn Thị Lan

Mầm non Liêm Phong

 

54

Nguyễn Thị Kim Nga

Mầm non Liêm Phong

 

55

Dương Thị Thuý Hiền

Mầm non Kiện Khê

 

56

Lê Thị Hà

Mầm non Kiện Khê

 

57

Trần Thị Quyên

Mầm non Kiện Khê

 

58

Nguyễn Thị Thu

Mầm non Kiện Khê

 

59

Trương Thị Tốt

Mầm non Kiện Khê

 

60

Nguyễn Thị Hiền

Mầm non Kiện Khê

 

61

Trương Thị Kim Phượng

Mầm non Kiện Khê

 

62

Đoàn Thị Cần

Mầm non Kiện Khê

 

63

Trương Thị Hảo

Tiểu học Thanh Bình

 

64

Lê Thị Nhạn

Tiểu học Thanh Bình

 

65

Nguyễn Thu Giang

Tiểu học Thanh Bình

 

66

Lại Hải Quân

Tiểu học Thanh Hà

 

67

Nguyễn Thị Hảo

Tiểu học Thanh Hà

 

68

Nguyễn Thị Thu

Tiểu học Thanh Hà

 

69

Lại Duy Tông

Tiểu học  Thanh Hà

 

70

Nhữ Thị Hồng Mận

Tiểu học Thanh Hải

 

71

Nhữ Thị Hương

Tiểu học Thanh Hải

 

72

Vũ Thị Lệ                 

Tiểu học Thanh Hải

 

73

Phạm Thị Thủy

Tiểu học Thanh Hải

 

74

Đinh Thị Nam Vân

Tiểu học Thanh Hải

 

75

Bùi Thị Hiền

Tiểu học Thanh Hải

 

76

Trương Thị Thương

Tiểu học Thanh Hải

 

77

Đỗ Thị Ngọc

Tiểu học Thanh Hương

 

78

Đỗ Thị Liên

Tiểu học Thanh Hương

 

79

Phạm Thị Thảo

Tiểu học Thanh Hương

 

80

Trần Thị Hiền

Tiểu học Thanh Hương

 

81

Lại Thị Hải Yến

Tiểu học Thanh Hương

 

82

Phạm Thị Báu

Tiểu học A Kiện Khê

 

83

Nguyễn Thị Phương Thao

Tiểu học A Kiện Khê

 

84

Vũ Thị Thu Hồng

Tiểu học A Kiện Khê

 

85

Nguyễn Thị Oanh

Tiểu học A Kiện Khê

 

86

Nguyễn Thị Nguyệt

Tiểu học B Kiện Khê

 

87

Bùi Thị Hoa

Tiểu học B Kiện Khê

 

88

Nguyễn Văn Du

Tiểu học B Kiện Khê

 

89

Bùi Thị Hạnh

Tiểu học Thanh Nguyên

 

90

Trần Thị Thuý Ngần

Tiểu học Thanh Nguyên

 

91

Nguyễn Thị Thanh

Tiểu học Thanh Phong

 

92

Nguyễn Thị Yến

Tiểu học Thanh Phong

 

93

Lại Thị Xuyến

Tiểu học Thanh Tân

 

94

Nguyễn Thị Kim Thành

Tiểu học Thanh Tân

 

95

Nguyễn Thị Thu

Tiểu học Thanh Tân

 

96

Nguyễn Đức Lộc

Tiểu học Thanh Tân

 

97

Đỗ Thị Mỹ Hạnh

Tiểu học Thanh Tâm

 

98

Trần Thị Ngọc Thủy

Tiểu học Thanh Tâm

 

99

Nguyễn Thị Dung

Tiểu học Thanh Tâm

 

100

Nguyễn Thị Thân Thương

Tiểu học Thanh Tâm

 

101

Cao Thị Thúy Mai

Tiểu học Thanh Thuỷ

 

102

Vũ Thị Hòa

Tiểu học Thanh Thuỷ

 

103

Nguyễn Thị Hồng Huế

Tiểu học Thanh Thuỷ

 

104

Nguyễn Anh Tuấn

Tiểu học Thanh Thuỷ

 

105

Nguyễn Văn Long

Tiểu học Thanh Lưu

 

106

Nguyễn Anh Tuấn

Tiểu học Thanh Lưu

 

107

Đỗ Thị Minh Hằng

Tiểu học Thanh Lưu

 

108

Nguyễn Thị Thủy

Tiểu học Thanh Lưu

 

109

Đỗ Thị Hiền

Tiểu học Thanh Lưu

 

110

Nguyễn Thị Hồng Thanh

Tiểu học Thanh Lưu

 

111

Phạm Văn Thành

Tiểu học Thanh Lưu

 

112

Đỗ Thị Huyền

Tiểu học Thanh Lưu

 

113

Nguyễn Ngọc Hoàn

Tiểu học Thanh Lưu

 

114

Bùi Thị Linh Huệ

Tiểu học Thanh Nghị

 

115

Nguyễn Thị Hằng

Tiểu học Thanh Nghị

 

116

Trịnh Thị Hường

Tiểu học Thanh Nghị

 

117

Phan Thị Thu

Tiểu học Liêm Cần

 

118

Lại Văn Thuần

Tiểu học Liêm Cần

 

119

Nguyễn Thị Tường Loan

Tiểu học Liêm Cần

 

120

Đoàn Thị Hằng

Tiểu học Liêm Sơn

 

121

Nguyễn Thị Huệ

Tiểu học Liêm Sơn

 

122

Nguyễn Thị Phượng

Tiểu học Liêm Thuận

 

123

Phạm Thị Hà

Tiểu học Liêm Thuận

 

124

Lương Thị Mai

Tiểu học Liêm Thuận

 

125

Đỗ Thị Thanh

Tiểu học Liêm Túc

 

126

Nguyễn Thị Hồng Loan

Tiểu học Liêm Túc

 

127

Lại Thị Hạnh

Tiểu học Liêm Túc

 

128

Lại Thị Tuyết

Tiểu học Liêm Phong

 

129

Nguyễn Thị Khôi

Tiểu học Liêm Phong

 

130

Nguyễn Thị Sơn

Tiểu học Liêm Phong

 

131

Nguyễn Hà Giang

Tiểu học Liêm Phong

 

132

Trương Thị Hồng

THCS Thanh Bình

 

133

Trần Thị Minh Huế

THCS Thanh Bình

 

134

Nguyễn Thị Hòa

THCS Thanh Hà

 

135

Nguyễn Thị Vân Anh

THCS Thanh Hà

 

136

Phạm Hải Hà

THCS Thanh Hà

 

137

Lê Văn Mạnh

THCS Thanh Hà

 

138

Nguyễn Thị Khuyên

THCS Thanh Hải

 

139

Trịnh Thị Đào

THCS Thanh Hải

 

140

Phan Thị Hằng

THCS Thanh Hải

 

141

Đỗ Trường Giang

THCS Thanh Hương

 

142

Đinh Thị Hiên

THCS Thanh Hương

 

143

Nguyễn Văn Cộng

THCS Thanh Hương

 

144

Nguyễn Thị Lệ Hà

THCS Thanh Hương

 

145

Trần Thị Thanh Hà

THCS Thanh Hương

 

146

Tô Thị Phượng

THCS Thanh Hương

 

147

Nguyễn Thị Dinh

THCS Thanh Hương

 

148

Trần Thị Thêm

THCS Kiện Khê

 

149

Lại Thị Kim Thoa

THCS Kiện Khê

 

150

Nguyễn Thị Liêm

THCS Kiện Khê

 

151

Hoàng Thị Bích Ngọc

THCS Kiện Khê

 

152

Vũ Văn Hải

THCS Kiện Khê

 

153

Lê Thị Kim Dung

THCS Thanh Nguyên

 

154

Lê Thị Hoa

THCS Thanh Nguyên

 

155

Nguyễn Thanh Sơn

THCS Thanh Nguyên

 

156

Bùi Thị Bích Xuyên

THCS Thanh Phong

 

157

Trương Thị Thanh Dung

THCS Thanh Phong

 

158

Nguyễn Thị Thủy

THCS Thanh Phong

 

159

Vũ Thị Thơ

THCS Thanh Tâm

 

160

Nguyễn Văn Bình

THCS Thanh Tâm

 

161

Nguyễn Thanh Liêm

THCS Thanh Tâm

 

162

Vũ Thị Hoa

THCS Thanh Tâm

 

163

Lại Thị Huyền

THCS Thanh Tân

 

164

Hoàng Anh Tuấn

THCS Thanh Tân

 

165

Vũ Thị Khanh

THCS Thanh Thuỷ

 

166

Nguyễn Thị Ngọc

THCS Thanh Thuỷ

 

167

Phạm Quang Đoàn

THCS Thanh Thuỷ

 

168

Phạm Thị Kim Cúc

THCS Thanh Thuỷ

 

169

Phạm Văn Thiện

THCS Thanh Thuỷ

 

170

Lê Thị Xuyến

THCS Thanh Lưu

 

171

Nguyễn Thị Thúy Dung

THCS Thanh Lưu

 

172

Trịnh Thị Kim Thoa

THCS Thanh Lưu

 

173

Đinh Thị Hoan

THCS Thanh Lưu

 

174

Đỗ Duy Tuấn

THCS Thanh Lưu

 

175

Đào Thị Nhiên

THCS Liêm Cần

 

176

Nguyễn Trung Hiếu

THCS Liêm Cần

 

177

Nguyễn Thị Hà

THCS Liêm Cần

 

178

Nguyễn Thị Nhật

THCS Liêm Cần

 

179

Phạm Văn Phúc

THCS Liêm Cần

 

180

Vũ Văn Hoàn

THCS Liêm Cần

 

181

Đỗ Minh Kính

THCS Liêm Sơn

 

182

Phạm Thị Hiển

THCS Liêm Sơn

 

183

Nguyễn Thị Hải Yến

THCS Liêm Sơn

 

184

Nguyễn Thiên Nhiên

THCS Liêm Thuận

 

185

Đỗ Văn Luận

THCS Liêm Thuận

 

186

Lại Thị Hương

THCS Liêm Thuận

 

187

Lại Hồng Sơn

THCS Liêm Túc

 

188

Nguyễn Văn Quyết

THCS Liêm Túc

 

189

Trương Đình Thìn

THCS Liêm Túc

 

190

Nguyễn Thị Thoa

THCS Liêm Phong

 

191

Trương Thị Hạnh

THCS Liêm Phong

 

192

Nguyễn Mạnh Tuyên

THCS Đinh Công Tráng

 

193

Hoàng Thị Bích

THCS Đinh Công Tráng

 

194

Đỗ Văn Uy

THCS Đinh Công Tráng

 

195

Nguyễn Văn Tuân

THCS Đinh Công Tráng

 

196

Nguyễn Thị  Thúy Hường

THCS Đinh Công Tráng

 

197

Nguyễn Ngọc Anh

THCS Đinh Công Tráng

 

198

Nguyễn Thị Thúy

THCS Đinh Công Tráng

 

199

Nguyễn Thị Hường

THCS Đinh Công Tráng

 

200

Đinh Tiến Thành

THCS Đinh Công Tráng

 

201

Lại Việt Dũng

THCS Đinh Công Tráng

 

202

Nguyễn Đức Khánh

Phòng Giáo dục

 

203

Lê Xuân Hạnh

Phòng Giáo dục

 

204

Trần Thị Phương

Phòng Giáo dục

 

205

Đỗ Văn Bính

Phòng Giáo dục

 

206

Lê Quang Tuấn

Phòng Giáo dục

 

 

 

III.  Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng Giấy khen

           1. Tập thể: 16 đơn vị

1

Trường MN Thanh Hương, Thanh Liêm, Hà Nam 

2

Trường MN Thanh Nghị, Thanh Liêm, Hà Nam 

3

Trường MN Thanh Phong, Thanh Liêm, Hà Nam 

4

Trường MN Thanh Lưu, Thanh Liêm, Hà Nam 

5

Trường Tiểu học B Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam 

6

Trường Tiểu học Thanh Hà, Thanh Liêm, Hà Nam 

7

Trường THCS Thanh Phong, Thanh Liêm, Hà Nam 

8

Trường THCS Thanh Tân, Thanh Liêm, Hà Nam 

9

Trường THCS Liêm Sơn, Thanh Liêm, Hà Nam 

10

Trường THCS Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam 

11

Trường THCS Liêm Cần, Thanh Liêm, Hà Nam 

12

Ngành học GDTX xã Thanh Bình, Thanh Liêm, Hà Nam 

13

Ngành học GDTX xã Thanh Lưu, Thanh Liêm, Hà Nam 

14

Ngành học GDTX xã Thanh Phong, Thanh Liêm, Hà Nam 

15

Ngành học GDTX xã Liêm Phong, Thanh Liêm, Hà Nam 

16

Ngành học GDTX thị trấn Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam 

 

 

       2. Cá nhân: 43 người

1

Nguyễn Thị Lý

Giáo viên

Trường MN Thanh Phong

2

Phạm Thị Tuyên

Giáo viên

Trường MN Thanh Tân

3

Bùi Thị Thu Hương

Giáo viên

Trường MN Thanh Lưu

4

Nguyễn Thị Nhân

Giáo viên

Trường MN Thanh Nghị

5

Đào Thị Liền

Giáo viên

Trường MN Thanh Nghị

6

Nguyễn Thị Ngà

Giáo viên

Trường MN Liêm Sơn

7

Nguyễn Thị Mong

Giáo viên

Trường MN Liêm Túc

8

Nguyễn Thị Chỉnh

Hiệu trưởng

Trường MN Liêm Phong

9

Lại Công Khanh

Hiệu trưởng

Trường TH Thanh Bình

10

Nguyễn Thị Thu Giang

Giáo viên

Trường TH Thanh Bình

11

Nguyễn Thị Bình An

Giáo viên

Trường TH Thanh Hà

12

Đỗ Thị Lan

P. Hiệu trưởng

Trường TH Thanh Hương

13

Đinh Thị Tuyết Mai

Giáo viên

Trường TH A Kiện Khê

14

Nguyễn Thị Thanh Mai

Giáo viên

Trường TH Thanh Nguyên

15

Đoàn Thị Mây

Giáo viên

Trường TH Thanh Tâm

16

Nguyễn Thị Thuỷ

Giáo viên

Trường TH Thanh Lưu

17

Đinh Thị Hiền

Giáo viên

Trường TH Thanh Nghị

18

Nguyễn Văn Đức

Giáo viên

Trường TH Thanh Nghị

19

Nguyễn Thị Khánh

P. Hiệu trưởng

Trường TH Thanh Nghị

20

Phạm Thị Vân

Giáo viên

Trường TH Liêm Sơn

21

Đỗ Thị Loan

Giáo viên

Trường TH Liêm Sơn

22

Nguyễn Thị Phượng

Giáo viên

Trường TH Liêm Phong

23

Nguyễn Thanh Nghị

Giáo viên

Trường TH Liêm Phong

24

Nguyễn Văn Hoà

Giáo viên

Trường THCS Thanh Bình

25

Nguyễn Thị Thu

Giáo viên

Trường THCS Kiện Khê

26

Lê Thị Thu Trang

Giáo viên

Trường THCS Kiện Khê

27

Nguyễn T Thanh Hương

P. Hiệu trưởng

Trường THCS Kiện Khê

28

Trần Thị Hảo

Giáo viên

Trường THCS Thanh Phong

29

Nguyễn Thị Liên

Nhân viên

Trường THCS Thanh Tâm

30

Trịnh Thị Thuý Nga

Giáo viên          

Trường THCS Thanh Tân

31

Vũ Trọng Tâm

Giáo viên          

Trường THCS Thanh Thuỷ

32

Vũ Văn Trường

Giáo viên          

Trường THCS Thanh Thuỷ

33

Nguyễn Đức Minh

Giáo viên          

Trường THCS Thanh Nghị

34

Nguyễn Thị Hiền

Giáo viên          

Trường THCS Thanh Nghị

35

Nguyễn Văn Sơn

Giáo viên          

Trường THCS Thanh Nghị

36

Nguyễn Thị Hoa

Giáo viên

Trường THCS Liêm Sơn

37

Lê Thị Xanh

CT GDTX

Trường THCS Thanh Nguyên

38

Nguyễn Thị Liên

CT GDTX

Trường TH Thanh Nghị

39

Phạm Thị Lượng

CT GDTX

Trường THCS Thanh Hương

40

Đỗ Khắc Cường

Cán bộ

Phòng GD&ĐT

41

Đoàn Khắc Khoan

Cán bộ

Phòng GD&ĐT

42

Phạm Thị Vân

Cán bộ

Phòng GD&ĐT

43

Lê Thị Hồng

Cán bộ

Phòng GD&ĐT

 

 

 

Nơi nhận:

- Như k/g;

- Lưu TĐ,KT ngành.

                                 TRƯỞNG PHÒNG

 

 

                                                                 (đã ký)

 

 

                             Nguyễn Đức Khánh

 

pgdthanhliem

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...