CMCN 4.0 là một thời cơ nhưng để không bỏ lỡ, các trí thức, nhà khoa học trong nước cần có khát vọng, lòng tin và hãy là người trong cuộc.( PTT. VŨ ĐỨC ĐAM)

Thứ hai, 06/07/2020 07:36:29

Video sự kiện

GIỜ DẠY LỊCH SỬ - TRƯỜNG HỌC MỚI - TRƯỜNG THCS NGÔ VĂN SỞ - THÀNH PHỐ LÀO CAI
PHẦN THI KÊ CHUYỆN - HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ - HUYỆN THANH LIÊM
HỘI THI TIẾNG HÁT GIÁO VIÊN HUYỆN THANH LIÊM - CỤM THANH HƯƠNG 2015
[MN THANH LƯU-TL] DIỄN VĂN KHAI TRƯỜNG

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 4

Hôm nay: 72

Tổng truy cập: 371444

Tin tức : HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA NGÀNH /

[GD THANH LIÊM] CHI BỘ PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN THANH LIÊM TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2020-2025

Ngày đăng : 29-04-2020

CHI BỘ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THANH LIÊM TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2020 - 2025.
Trong 5 năm qua, chi bộ cơ quan phòng GDĐT đã nỗ lực đề ra nhiều giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 về lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Đến nay, chi bộ đã hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, quy mô trường, lớp phát triển nhanh, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học cơ bản đáp ứng sự phát triển giáo dục và đào tạo của huyện, của tỉnh
Xác định đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm đối với chi bộ trong năm 2020. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị đang được chi bộ triển khai tích cực theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 138/KH - HU, ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Liêm về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là cấp ủy.
Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Đến nay, chi bộ đã chủ động cụ thể hóa kế hoạch của Huyện ủy, đảm bảo thực hiện theo đúng quan điểm chỉ đạo của Huyện ủy, tích cực chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 đáp ứng yêu cầu về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.
Theo kế hoạch, đại hội chi bộ cơ quan phòng Giáo dục và Đào tạo đảm bảo hoàn thành trong tháng 5 năm 2020.

pgdthanhliem

Xem thêm...