Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ(GALILEO)

Thứ sáu, 22/06/2018 18:07:43

Video sự kiện

GIỜ DẠY LỊCH SỬ - TRƯỜNG HỌC MỚI - TRƯỜNG THCS NGÔ VĂN SỞ - THÀNH PHỐ LÀO CAI
PHẦN THI KÊ CHUYỆN - HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ - HUYỆN THANH LIÊM
HỘI THI TIẾNG HÁT GIÁO VIÊN HUYỆN THANH LIÊM - CỤM THANH HƯƠNG 2015
[MN THANH LƯU-TL] DIỄN VĂN KHAI TRƯỜNG

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 73

Tổng truy cập: 254228

Tin tức : HOẠT ĐỘNG CHUNG/

(GDĐT-THANHLIEM)HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016 PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017

Ngày đăng : 22-08-2016

Năm học 2015-2016 là năm học thứ ba toàn ngành giáo dục và đào tạo tích cực triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ, Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành Kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.  

Thực hiện Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nam về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2015-2016. Được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam, của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện; sự phối hợp của các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện và các địa phương; ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Ông Nguyễn Đức Khách - Huyện uỷ viên - Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Thanh Liêm

đọc Báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017

           KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016

I. Kết quả nổi bật:

1. Việc đổi mới hoạt động dạy học, thi, kiểm tra, đánh giá các hoạt động giáo dục có chuyển biến tích cực

a) Đổi mới mô hình dạy học theo hướng mở, chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học

Đổi mới nội dung, tăng cường các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục mầm non; thực hiện các chuyên đề đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ phù hợp với thực tế của địa phương như: giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ học thông qua hoạt động vui chơi, giáo dục thẩm mỹ, kỹ năng sống, giáo dục phát triển vận động cho trẻ.

Giao quyền chủ động và hướng dẫn các trường, giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học và thực hiện chương trình giáo dục một cách linh hoạt, phù hợp với thực tiễn nhà trường. Phòng Giáo dục đã chỉ đạo 02 trường THCS Thanh Hà và THCS Đinh Công Tráng thực hiện tốt chương trình giáo dục nhà trường.

Bà Nguyễn Thị Nhiên - Hiểu trưởng trường THCS Liêm Cần trình bày tham luận 

Tiếp tục triển khai mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN), toàn huyện có 09 trường Tiểu học dạy học theo mô hình trường học mới trong đó có 01 trường theo dự án của Bộ GD&ĐT (Thanh Lưu) và 08 trường nhân rộng (Thanh Hải, Thanh Thuỷ, Thanh Nguyên, Thanh Phong, Thanh Bình, Thanh Hà, Thanh Nghị, Liêm Sơn) và triển khai thí điểm mô hình này ở cấp THCS với 03 trường (Thanh Hải, Thanh Lưu, Thanh Nguyên) tập trung đổi mới hoạt động sư phạm, chuyển đổi từ dạy học truyền thụ của giáo viên sang tổ chức hoạt động tự học của học sinh, tạo môi trường giáo dục dân chủ, hợp tác cho học sinh, giúp học sinh chủ động, linh hoạt, sáng tạo, chia sẻ, tôn trọng nhau, tự tin, vui vẻ, có trách nhiệm với tập thể, biết giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện.

Bà Dương Thị Thuý Hiền - Hiệu trưởng trường Mầm non Kiện Khê trình bày tham luận

Thực hiện có hiệu quả đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”: dạy tiếng Anh cho 100% học sinh từ lớp 3 đến lớp 7; tiếp tục đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tiếng Anh cho các trường THCS. Chỉ đạo các trường tổ chức các chương trình, hoạt động ngoại khóa tiếng Anh dành cho học sinh, tạo sân chơi bổ ích nhằm thúc đẩy phong trào và chất lượng dạy học tiếng Anh trong mỗi cấp học. Tích cực hưởng ứng, tham gia 02 cuộc thi IOE và OTE các cấp dành cho học sinh Tiểu học và THCS do Sở Giáo dục phát động, trong đó thi OTE lớp 9 cấp tỉnh đạt 03 giải (01 giải nhì và 02 giải KK); thi IOE lớp 5 và lớp 9 cấp tỉnh đạt 29 giải (03 giải nhất, 09 giải nhì, 05 giải ba, 12 KK; em Lê Huy Chiến -THCS Đ.C.Tráng đạt giải khuyến khích cấp Quốc gia).

b) Đa dạng hóa các hình thức, phương pháp dạy học, tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông hiện hành, đồng thời làm tiền đề đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Ông Phạm Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nam đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT ghi nhận những thành tích ngành GD&ĐT Thanh Liêm trong năm học 2015-2016 và phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ năm học 2016-2017

Đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; quan tâm xây dựng môi trường giáo dục, tạo cơ hội cho trẻ được vui chơi, trải nghiệm, các trường  đã chủ động xây dựng “trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

Triển khai các hình thức và phương pháp dạy học mới. Thực hiện đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường; xây dựng các chủ đề tích hợp, liên môn; áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực. Tham gia các cuộc thi: Dạy học tích hợp liên môn dành cho giáo viên trung học với 05 bài được chọn dự thi cấp Quốc gia (đạt 02 giải nhì và 03 giải KK); Thi Khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh THCS có 04 dự án đạt giải (THCS Thanh Hương đạt giải Nhì vòng lĩnh vực và giải ba chung cuộc; 03 trường THCS Liêm Túc, THCS Thanh Nguyên, THCS Liêm Cần đạt giải khuyến khích vòng lĩnh vực).

Tăng cường các hình thức, phương pháp giáo dục toàn diện trong và ngoài nhà trường thông qua việc tổ chức nhiều sân chơi trí tuệ cho học sinh như các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, các hội thi năng khiếu, các hoạt động giao lưu nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới. Các cuộc thi đã nhận được sự tham gia đông đảo của giáo viên và học sinh, góp phần làm thay đổi phương pháp dạy học trong nhà trường, làm tiền đề đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực người học.

Tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, quản lý giáo dục và nghiên cứu khoa học, góp phần tiết kiệm và tăng cường hiệu quả trong hoạt động giáo dục.

c) Triển khai đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực người học bước đầu có kết quả tốt, đã tác động tích cực đến quá trình dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

Các trường học đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đổi mới mạnh mẽ cách thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo hướng phát triển năng lực của học sinh như: chủ động xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi, đề kiểm tra các môn theo ma trận ở các mức độ từ thấp đến cao, trong đó chú trọng mức độ vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn; việc thi, kiểm tra đánh giá môn tiếng Anh được tập trung ở cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá và biết nhận xét góp ý lẫn nhau; xây dựng "nguồn học liệu mở" để chia sẻ, dùng chung trong toàn ngành, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp đánh giá gắn với việc nâng cao chất lượng giáo dục.

Phòng GDĐT đã chỉ đạo các trường học đẩy mạnh công tác tự đánh giá chất lượng trong nhà trường: 100% các trường mầm non, tiểu học và THCS đã thực hiện việc tự đánh giá. Trong năm học đã có thêm 09 trường được Sở GD&ĐT đánh giá ngoài đều đạt cấp độ 3 (MN Liêm Cần, MN Thanh Phong, MN Thanh Lưu, TH B Kiện Khê, TH Thanh Lưu, TH Thanh Phong, THCS Thanh Hà, THCS Kiện Khê, THCS Thanh Thủy) nâng tổng số toàn huyện lên 26/53 trường được đánh giá ngoài.

           2. Các điều kiện đảm bảo chất lượng được tăng cường

a) Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý theo hướng tăng cường phân cấp và giao quyền tự chủ, tăng cường quản lý chất lượng và hiệu quả giáo dục

Bà Nguyễn Thị Huệ - Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm ghi nhận những kết quả ngành giáo dục huyện Thanh Liêm trong năm học 2015-2016 và phát biểu chỉ đạo năm học 2016-2017

Phòng GDĐT đã tham mưu với UBND huyện ban hành Quyết định số 607/2016/QĐ-UBND ngày 20/5/2016  về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng GDĐT theo đúng quy định của các cấp.

Công tác kiểm tra tiếp tục được triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, tiến hành kiểm tra các kỳ thi và kỳ kiểm tra theo đúng quy định. Các cuộc kiểm tra thực hiện theo đúng kế hoạch đã góp phần duy trì kỷ cương nền nếp và hoạt động ở các trường. Cử đủ 12 cộng tác viên tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục tại Học viện Quản lý giáo dục. Công tác kiểm tra nội bộ nhà trường được thực hiện nghiêm túc, nội dung kiểm tra thực hiện theo đúng Công văn số 1094/SGDĐT-TTr ngày 31/8/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhịêm vụ thanh tra năm học 2015-2016 và Hướng dẫn số 1121/SGDĐT-TTr ngày 04/9/2015 về việc hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ năm học 2015-2016.

Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tổ chức việc tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và các loại đơn thư khác đúng quy định. Tất cả các đơn thư, khiếu nại, tố cáo đủ điều kiện giải quyết thuộc thẩm quyền đã được giải quyết triệt để.  

b) Chú trọng phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Công tác sử dụng, bố trí, sắp xếp, luân chuyển CBQL, giáo viên, nhân viên thực hiện theo kế hoạch, đúng định mức; đảm bảo sự đồng đều về số lượng, loại hình, đúng chuyên môn, nghiệp vụ. Phòng GDĐT tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý ở tất cả các cấp học. Chú trọng việc bồi dưỡng, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay phù hợp với điều kiện thực tế.

Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn của huyện đạt cao 100% giáo viên các cấp đạt chuẩn và tỷ lệ trên chuẩn ở các cấp học cụ thể: Mầm non trên chuẩn 80,3%; Tiểu học trên chuẩn 94,9%; THCS trên chuẩn 61,2%; Số đảng viên toàn ngành là 804/1379 người (đạt tỷ lệ 58,3%); trình độ trung cấp chính trị là 174 người.

 

          Tăng cường bồi dưỡng nâng cao nhận thức của giáo viên về công tác tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ qua mạng, qua hệ thống tài liệu của Bộ GDĐT, nguồn học liệu trong trường học kết nối.

Tiếp tục triển khai, thực hiện đúng, đủ, chính xác chế độ nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nhà giáo, trong đợt I năm 2016 toàn ngành đã xét duyệt nâng lương cho 219 người và xét phụ cấp thâm niên cho 574 người.  

c) Cơ sở vật chất, tài chính và thiết bị trường học được quan tâm đầu tư

          Ngành tiếp tục tham mưu với UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn quan tâm đầu tư xây dựng theo hướng chuẩn hoá, kiên cố hoá, hiện đại hóa; chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng đẩy nhanh tiến độ, bàn giao cơ sở vật chất phục vụ kịp thời cho năm học mới. Trong năm học, đã xây mới thêm được 50 phòng và sửa chữa 12 phòng học các loại với tổng số tiền trên 46.407.000.000đ tập trung ở một số trường MN Liêm Phong, MN Liêm Thuận, MN Thanh Thủy, TH Liêm Phong, TH Thanh Bình, THCS Liêm Cần, THCS Liêm Thuận, THCS Liêm Sơn…  

Tính đến nay số lượng trường đạt chuẩn quốc gia ở tất cả các cấp học là 43/53 trường đạt 81,1% (tăng 04 trường so với năm học trước, đó là các trường MN Kiện Khê, MN Thanh Tâm, THCS Liêm Sơn và THCS Liêm Thuận); 01 trường nâng chuẩn mức độ 2 (TH Liêm Phong) và 03 trường được kiểm tra công nhận lại sau 5 năm đều đạt (MN Thanh Hà, TH Liêm Túc và THCS Kiện Khê). Với kết quả đó toàn huyện đã có 11 xã đạt tiêu chí trường học (Tiêu chí 5 của nông thôn mới: Thanh Hà, Thanh Nguyên, Thanh Thủy, Thanh Lưu, Thanh Tâm, Thanh Phong, Thanh Hương, Kiện Khê, Liêm Cần, Liêm Sơn, Liêm Thuận).

 

Tài chính chi cho giáo dục mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các cấp đã tiếp tục ưu tiên bố trí vốn cho giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, ngân sách chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2015-2016 chủ yếu là chi cho con người; chi cho các hoạt động giảng dạy và học tập chiếm tỷ lệ thấp, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động giáo dục, nhất là trong điều kiện thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng giáo dục hiện nay.

3. Chất lượng giáo dục, đào tạo từng bước được nâng lên

a) Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non được nâng lên rõ rệt

Huyện đã duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục đã đạt được. Duy trì 17 trường mầm non công lập, phát triển 88 nhóm trẻ, huy động trẻ ra lớp đạt 39,87%; phát triển 198 lớp mẫu giáo, huy động trẻ mẫu giáo ra lớp đạt 98,2% (riêng trẻ 5-6 tuổi có 60 lớp huy động ra lớp 1733/1733 trẻ).

100% trẻ đến các trường mầm non đều được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần. Các trường tổ chức nuôi ăn bữa trưa cho trẻ với 77/88 nhóm trẻ và 198/198 lớp mẫu giáo, chú trọng công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình tổ chức nuôi ăn, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân: Nhà trẻ 3,84% (so với đầu năm giảm 4,5%); Mẫu giáo 4,19% (so với đầu năm giảm 1,5%). Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi: Nhà trẻ 5,48% (so với đầu năm giảm 3,99%); MG 5,09% (so với đầu năm giảm 1,43%). 100% trẻ ra lớp được học 2 buổi/ngày theo chương trình GDMN. Trẻ đến trường có đủ sách, vở và đồ dùng học tập. 100% các lớp mẫu giáo 05 tuổi sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em để hỗ trợ thực hiện chương trình GDMN có hiệu quả, đảm bảo chất lượng. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chuyên đề "Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non” và đã tổ chức tổng kết 3 năm thực hiện chuyên đề. Tổ chức tốt Hội thi triển lãm đồ dùng, đồ chơi tự làm bằng nguyên vật liệu sẵn có của địa phương từ cấp trường đến cấp huyện; tham gia dự thi cấp tỉnh đạt giải ba toàn đoàn.

Phối hợp chặt chẽ với đài phát thanh của địa phương làm tốt công tác phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN; tuyên truyền, hướng dẫn các bậc cha mẹ chăm sóc, giáo dục trẻ tại gia đình và cộng đồng.

b) Công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở được duy trì; chất lượng giáo dục toàn diện học sinh được nâng lên

Kết quả và chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 được giữ vững và nâng cao, chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở được duy trì bền vững.

Triển khai hiệu quả mô hình trường tiểu học mới; đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, phương pháp học và kiểm tra đánh giá: Triển khai nhân rộng có hiệu quả mô hình trường học mới Việt Nam cấp Tiểu học tại 09 trường; tổ chức hội thảo, chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn và nhân rộng dạy học bằng phương pháp "Bàn tay nặn bột" ở 100% các trường tiểu học. Tổ chức tốt hội thi giáo viên giỏi cấp huyện với 02 môn Toán và Tiếng Việt có 18/21 giáo viên dự thi được xếp loại giỏi; 04/05 giáo viên dự thi cấp tỉnh được xếp loại giỏi.

Chỉ đạo tốt việc dạy học tiếng Việt lớp 1-Công nghệ giáo dục cho 100% học sinh lớp 1; 100% các trường thực hiện dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới. Số trường và số học sinh được học 2 buổi/ngày tăng so với năm học trước.

Tiếp tục triển khai cho các nhà trường, giáo viên và học sinh tham gia “Trường học kết nối” theo công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014: Phòng đã triển khai thực hiện sinh hoạt chuyên môn về đổi mới PPDH và KTĐG, tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường trung học qua mạng. Tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý và GV cốt cán của các nhà trường làm quen và sử dụng hình thức tập huấn, bồi dưỡng, học tập và sinh hoạt chuyên môn qua mạng. Chỉ đạo các nhà trường đánh giá giáo viên thông qua việc tổ chức các hoạt động và hiệu quả hoạt động học của học sinh.

Thực hiện có hiệu quả nội dung, tăng cường các hình thức bồi dưỡng tại trường, cụm trường cho cán bộ quản lý và giáo viên về năng lực chuyên môn nghiệp vụ và triển khai các đợt tập huấn của Sở GDĐT. Tham gia Hội thảo các cấp về ĐMPPDH và KTĐG để nâng cao chất lượng đại trà đối với môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh cấp THCS. Tổ chức tốt hội thi giáo viên giỏi cấp huyện khối THCS với 63/66 giáo viên tham gia dự thi được xếp loại giỏi; Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện với 18/18 giáo viên được xếp loại giỏi.   

Tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng huyện Thanh Liêm lần thứ IX và tham gia HKPĐ tỉnh Hà Nam lần thứ V năm 2016 đạt 10 giải (02 giải nhất, 03 giải nhì, 03 giải ba và 02 giải khuyến khích); em Nguyễn Trung Dũng (THCS Thanh Lưu) đạt giải nhất môn nhảy cao và được chọn dự thi cấp Quốc gia đạt Huy chương Đồng với thành tích nhảy qua xà cao 1,75m;

          c) Công tác xóa mù chữ, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời được củng cố, từng bước nâng cao hiệu quả và chất lượng

Duy trì 17 Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động đều, mô hình trung tâm học tập cộng đồng kết hợp với bưu điện nhà văn hoá xã đạt hiệu quả. TTHTCĐ các xã, thị trấn đã phối hợp với các ngành ở địa phương tổ chức được 638 lớp học chuyên đề  chuyển giao công nghệ, phổ biến giáo dục pháp luật cho 68.054 lượt học viên.

Tổ chức tốt tuần lễ học tập suốt đời năm 2015, triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tại TTHTCĐ đạt kết quả tốt. Phòng GDĐT đã chỉ đạo các trường điều tra tình trạng mù chữ, tái mù chữ trong độ tuổi từ 15 đến 60, cập nhật số liệu vào Hệ thống thông tin điện tử phổ cập giáo dục-chống mù chữ toàn quốc.

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

Bên cạnh kết quả đạt được, trong năm học vừa qua, ngành giáo dục cũng còn những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục.

1. Công tác phân luồng học sinh, dạy và học ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển cơ sở vật chất còn hạn chế

Công tác phân luồng học sinh sau THCS và công tác hướng nghiệp trong nhà trường vẫn còn hạn chế.

Chất lượng dạy và học tiếng Anh còn đạt hiệu quả chưa cao. Môi trường giao tiếp tiếng Anh hạn chế, học sinh ít có cơ hội thực hành ngôn ngữ ngoài thời gian học trên lớp; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học ngoại ngữ ở một số trường còn khó khăn.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy-học và quản lý giáo dục chưa hiệu quả, còn hình thức; nhận thức về vai trò của công nghệ thông tin ở một số trường chưa đầy đủ; thiếu sự quan tâm, đầu tư về nguồn lực cho công tác này; hạ tầng công nghệ thông tin chưa đảm bảo, thiếu đồng bộ....

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học còn thiếu, ở một số xã nguồn kinh phí đầu tư cho cơ sở vật chất trường, lớp còn hạn hẹp, đầu tư còn dàn trải, hiệu quả chưa cao. Việc khai thác hiệu quả của thiết bị đồ dùng dạy học tự làm còn hạn chế, công tác xã hội hóa trong đầu tư cho giáo dục chưa được chú trọng.

2. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống chưa được quan tâm đúng mức, công tác truyền thông giáo dục chưa đạt hiệu quả cao

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh chưa được quan tâm đúng mức, chưa đáp ứng được yêu cầu. Nguyên nhân là do ở một số trường, công tác giáo dục đạo đức, giáo dục công dân, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng thực hành chưa được giáo viên các bộ môn chú trọng tích hợp, lồng ghép vào bài giảng; phương thức tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp còn mang tính hình thức, áp đặt.

Công tác truyền thông chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của toàn ngành. Nguyên nhân là do không ít cán bộ lãnh đạo, quản lý giáo dục chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác truyền thông trong quá trình triển khai các chủ trương, nhiệm vụ của ngành; còn tâm lý né tránh trả lời các vấn đề về giáo dục mà xã hội đang quan tâm; thiếu sự chủ động, phối hợp với các cơ quan truyền thông trong việc định hướng dư luận và cung cấp thông tin cho xã hội.

Tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế còn thấp; Kết quả bồi dưỡng HSG văn hóa lớp 9 chưa ổn định.

 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

NĂM HỌC 2016-2017

Năm học 2016-2017, ngành giáo dục đứng trước những thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi toàn ngành phải quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu hơn nữa để thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ XXVIII, tiếp tục triển khai kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Ngành giáo dục xác định phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 như sau:

I. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM HỌC 2016-2017

1. Phương hướng chung

Tăng cường kỷ cương, nề nếp trong các trường mầm non, phổ thông nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó giáo dục phổ thông chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng; giáo dục mầm non chú trọng việc chăm sóc, giáo dục trẻ.

2. Phương hướng của từng cấp học

Đối với giáo dục mầm non: tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non; đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; tăng cường hoạt động vui chơi và các hoạt động trải nghiệm, khám phá của trẻ, chú trọng giáo dục hình thành các thói quen phù hợp với độ tuổi của trẻ, với truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và yêu cầu của xã hội hiện đại; bồi dưỡng kiến thức và phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ tại gia đình, cộng đồng.

Đối với giáo dục tiểu học: xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp tục chỉ đạo việc quản lý, tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm, sinh lý học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm sáng tạo; áp dụng mô hình trường học mới (VNEN) ở 16 trường phù hợp với điều kiện của địa phương; đổi mới phương pháp dạy học và thực hiện tốt đổi mới đánh giá học sinh tiểu học; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Đối với giáo dục THCS: tiếp tục thực hiện giảm tải chương trình giáo dục phổ thông, giao quyền chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cho các trường;  thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; tiếp tục triển khai mô hình trường học mới ở 08 trường cấp THCS với những điều chỉnh phù hợp điều kiện thực tiễn; nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

Đối với giáo dục thường xuyên: thực hiện có hiệu quả đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”, đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”; củng cố mô hình hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng theo hướng một cơ sở thực hiện nhiều nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới hoạt động của thư viện trường học, xây dựng tủ sách lớp học, phát triển văn hóa đọc gắn liền với đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của người học.

            II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM HỌC 2016-2017

1. Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục

Tiếp tục triển khai, thực hiện quy hoạch phát triển giáo dục đào tạo đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 24/9/2013.

 Triển khai quy hoạch các trường nhằm tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng, nâng cao hiệu quả đầu tư, phù hợp với nhu cầu xã hội. Làm tốt công tác dự báo về phát triển trường lớp, đội ngũ để nâng cao chất lượng quy hoạch.

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 39 và Nghị định 108 về tinh giản biên chế phù hợp, khả thi. Đồng bộ hóa việc quản lý dữ liệu điện tử các cấp (trường, Phòng và Sở) về đội ngũ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, trình độ năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay, phù hợp với điều kiện thực tế của huyện. Làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, cung cấp tài liệu, địa chỉ nguồn học liệu của Bộ GDĐT để CBQL, GV thực hiện tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp. Quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán các bộ môn, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

3. Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh ở các cấp học

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học thiết yếu; ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới học liệu dạy học tiếng Anh. Xây dựng chương trình, tài liệu và triển khai bồi dưỡng thường xuyên, định kỳ về công tác sử dụng thiết bị dạy và học, bảo đảm tính thiết thực và hiệu quả.

Nhân rộng những điển hình về đổi mới dạy và học ngoại ngữ ở các cấp học phổ thông, hình thành môi trường thuận lợi hỗ trợ việc dạy và học ngoại ngữ, tạo điều kiện xã hội hóa việc dạy học ngoại ngữ, tạo động cơ học tập ngoại ngữ.

Tiếp tục đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ.

4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành và triển khai Chính phủ điện tử ở Phòng GDĐT và các trường theo hướng đồng bộ, kết nối liên thông; hình thành cơ sở dữ liệu toàn ngành phục vụ thông tin cho công tác hoạch định chính sách và quản lý cho tất cả các cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá một cách sáng tạo, thiết thực và hiệu quả. Xây dựng kho bài giảng e-Learning trực tuyến đáp ứng nhu cầu tự học và học tập suốt đời của người học, thu hẹp khoảng cách tiếp cận các dịch vụ giáo dục và đào tạo có chất lượng của người học.

5. Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo

Chỉ đạo thực hiện đúng chế độ chính sách đầu tư, phát triển giáo dục; thực hành tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất thiết bị đã được đầu tư. Tuyên truyền, vận động để các cấp, các ngành, nhân dân hiểu và thực hiện đúng về xã hội hóa huy động các nguồn lực xã hội để phát triển giáo dục. Tham mưu với UBND huyện có chủ trương mới trong việc xây dựng phòng học bộ môn, mua sắm thiết bị nhằm giảm mức đầu tư nhưng vẫn đảm bảo thực hiện chương trình. Các trường thực hiện nghiêm việc thu, chi theo quy định cũng như các nguồn xã hội hóa đảm bảo dân chủ, công khai nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

Đổi mới phương pháp giảng dạy từ cung cấp kiến thức sang hỗ trợ phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh.

Từng bước xây dựng trường THCS Đinh Công Tráng thành trường THCS chất lượng cao của huyện.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NĂM HỌC 2016-2017

1. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về giáo dục và đào tạo

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về giáo dục và đào tạo; kiên quyết cắt bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, không phù hợp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý.

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm.

2. Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý giáo dục

Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ quản lý giáo dục. Xếp loại, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục theo hướng thực chất, hiệu quả; quan tâm thỏa đáng đến việc phát triển cán bộ trẻ, cán bộ có tài năng, cán bộ nữ.

3. Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo

Đẩy mạnh xã hội hóa để huy động các nguồn lực của xã hội để phát triển giáo dục và đào tạo.

Đề nghị UBND huyện tiếp tục ưu tiên đầu tư cho giáo dục đào tạo, đặc biệt là: Triển khai Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học theo Quyết định số 1625/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; lồng ghép kinh phí các chương trình mục tiêu, dự án, ngân sách để tăng hiệu quả đầu tư trong đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học.

4. Tăng cường công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục

Công tác khảo thí thực hiện theo hướng đánh giá năng lực học sinh, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong khảo thí, đảm bảo công bằng, khách quan, minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho giáo viên và học sinh. Đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng các trường, tăng cường công tác tự đánh giá; chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài 11 trường (03 MN, 04 TH và 04 THCS ) và đăng ký kiểm định chất lượng các trường.

5. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo

Quan tâm, đầu tư nhiều hơn cho công tác truyền thông giáo dục để xã hội hiểu và chia sẻ về các chủ trương đổi mới của ngành. Xây dựng kế hoạch truyền thông với sự tham gia của các trường và đặc biệt là các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở địa phương trong việc đưa tin về các hoạt động của Ngành, nhất là các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến để lan tỏa, khích lệ các thầy cô giáo, các em học sinh phấn đấu, vươn lên. Chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí để định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội.

Với sự quan tâm của Sở GD&ĐT, của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong huyện và đảng bộ, chính quyền, nhân dân các xã, thị trấn, toàn ngành phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016-2017./.    

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

   KẾT QUẢ HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH VÀ CẤP QUỐC GIA

Năm học 2015 - 2016

 

STT

Kỳ thi

T. số HS dự thi

TS giải

Nhất

Nhì

Ba

KK

1

Thi HSG văn hoá lớp 9 cấp tỉnh

80

32

01

05

09

 

 

17

 

2

Thi HSG TDTT

cấp tỉnh

75

10

02

03

 

02

(01QG)

 

03

 

3

Thi KHKT cấp tỉnh

 

05 sản phẩm

04

0

0

01

03

4

Thi  Tài năng Tiếng Anh lớp 9 cấp tỉnh (OTE)

 

3

 

03

 

0

 

01

 

0

 

02

5

Thi Olympic Tiếng Anh trên Internet lớp 9 cấp tỉnh (IOE)

17

15

01

06

03

05

(01QG)

6

Thi Olympic Tiếng Anh trên Internet lớp 5 cấp tỉnh (IOE) 

     24

14

02

03

02

07

7

Thi giải Toán qua mạng Internet lớp 5 cấp tỉnh

36

20

01

01

13

(01QG)

05

 

8

Thi giải Toán qua mạng Internet Lớp 9 cấp tỉnh

40

06

01

01

01

03

9

Giao lưu Olympic Tiếng Việt lớp 5 cấp tỉnh

59

44

9

15

10

10

10

Giao lưu Olympic Toán lớp 5 cấp tỉnh

59

41

4

7

11

19

11

Giao lưu Olympic Tiếng Anh  lớp 5 cấp tỉnh

    120

86

09

17

23

37

 

Tổng số  

 

518

275

30

59

75

 

(02QG)

   111

 

(01QG)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH TIỂU HỌC

 

Số HS

Hạnh kiểm

Môn Tiếng Việt

Môn Toán

Đạt

Chưa đạt

KXL

Hoàn thành

Chưa

hoàn thành

KXL

Hoàn thành

Chưa

hoàn thành

KXL

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

 

8792

100

0

0

0

0

8762

99,6

30

0,4

0

0

8770

99,7

22

0,3

0

0

 

                      Đánh giá chung

1.  Năng lực

2. Phẩm chất

Hoàn thành chương trình lớp học

Đạt

Số lượng (%)

8783 (99,8%)

8790 (99,97%)

Hoàn thành

8758 (99,6%)

Chưa đạt

Số lượng (%)

   9  (0,2%)

     2  (0,03%)

Chưa HT

   34 (0,4%)

 

 

 

KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC HỌC SINH CẤP THCS

 

Xếp loại Hạnh kiểm:

 

Lớp

TS HS

Tốt

Khá

TB

Yếu

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

6

1556

1346

86,5

206

13,2

4

0,3

0

0

7

1672

1381

82,6

281

16,8

10

0,6

0

0

8

1531

1266

82,7

251

16,4

14

0,9

0

0

9

1471

1300

88,4

167

11,3

4

0,3

0

0

Tổng

6230

5293

85,0

905

14,5

32

0,5

0

0

 

 

Xếp loại Học lực:

 

Lớp

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

 

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

6

224

14,4

694

44,6

559

35,9

78

5,0

1

0,06

7

243

14,5

716

42,9

621

37,2

90

5,3

2

0,11

8

206

13,5

638

41,7

597

39,0

86

5,7

4

0,26

9

246

16,8

647

43,9

570

38,8

8

0,5

0

0

Tổng

919

14,7

2695

43,3

2347

37,7

262

4,2

7

0,11

 

                                         

 

 

 

 

 

pgdthanhliem

Xem thêm...