Tin từ đơn vị khác

Xây dựng thư viện Xuất sắc
<p>Hoạt động của thầy v&agrave; tr&ograve; hưởng ứng ng&agrave;y S&aacute;ch Việt Nam.</p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/14016509675088512308/tintuc/19433731_334457690309485_1397856590_n.jpg" style="height:305px; width:600px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/14016509675088512308/tintuc/19398842_334457703642817_197475652_n.jpg" style="height:413px; width:600px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/14016509675088512308/tintuc/19398773_334457693642818_1153326862_n.jpg" style="height:413px; width:600px" /></p>
Tác giả: Nguyễn Xuân Trường

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Điệu nhảy té nước
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
ca nhac moi