giới thiệu

Trường Tiểu học xã An Lão được sáp nhập từ 2 trường Tiểu học A An Lão và trường Tiểu học B An Lão theo Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam ngày 16 tháng 8 năm 2015.

Niềm vui ngày khai trường
Điệu nhảy té nước
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
ca nhac moi