Tổ chức

Phòng ban trực thuộc

  • Phòng Hiệu trưởng
  • Địa chỉ: An Lão
  • Email: thaanlao@gmail.Com
  • Điện thoại: 09232323222
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Văn Lương
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: thaanlao@gmail.com
Điện thoại: 03513868469
2
Họ tên: Nguyễn Xuân Trường
Vị trí: 10
Email: truongbinhluc@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0919956018
Niềm vui ngày khai trường
Điệu nhảy té nước
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
ca nhac moi