Tin tức/(Trường Tiểu học An Mỹ)/Danh sách giáo viên /
Giáo Viên
STT Họ và tên Ngày-tháng-năm sinh Trình độ chuyên môn Công việc được giao
1 Trần Thị Phượng 20/8/1975 CĐTH Giáo viên lớp 1
2 Đặng Kiều Châm 5/10/1966 THSP 12+2 Giáo viên lớp 1
3 Hoàng Thị Thân 14/02/1974 CĐTH Giáo viên lớp 1
4 Trịnh Thị Tốt 5/01/1972 CĐTH Giáo viên lớp 2
5 Nguyễn Thị Thu Thắm 07/8/1974 CĐTH Giáo viên lớp 2
6 Phạm Thị Thúy 12/8/1961 CĐTH Giáo viên lớp 2
7 Nguyễn Thị Là 7/10/1976 CĐTH Giáo viên lớp 3
8 Cao Thị Luận 18/2/1965 CĐTH Giáo viên lớp 3
9 Phạm Thị Tám 28/ 9/1975 CĐTH Giáo viên lớp 3
10 Vũ Thúy Đào 04/3/1962 CĐTH Giáo viên lớp 4
11 Nguyễn Thị Việt Hà 06/11/1974 CĐTH Giáo viên lớp 4
12 Nguyễn Thị Thúy Hằng 28/02/1972 CĐTH Giáo viên lớp 5
13 Lê Thị Minh Loan 28/12/1975 CĐTH Giáo viên lớp 5
14 Nguyễn Thanh Huyền 15/01/1970 CĐTH Dạy HSG
15 Nguyễn Thị Như Lan 23/6/1972 CĐTH Dạy HSG
16 Nguyễn Thị Quyên 01/8/1977 ĐHNN GV-NN
17 Nguyễn Bá Thương 15/01/1977 THSP12+2 TPTĐội
18 Nguyễn Thị Tho 7/111977 CĐTH DạyAn (K1,2,3,4,5)

 

Tác giả: thanmy

Xem thêm

Học sinh chào mừng ĐHĐB cháu ngoan bác hồ
  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị